پرسشنامه شایعات سیاسی

پرسشنامه شایعات سیاسی

پرسشنامه شایعات سیاسی

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه شایعات سیاسی

پرسشنامه شایعات سیاسی خادمی گراشی و قاضی زاده (۱۳۸۶)

تعداد سوالات : ۹ سوال پنج گزینه ای طیف لیکرت

مولفه : دارد

منبع : دارد

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه شایعات سیاسی، خادمی گراشی و قاضی زاده (۱۳۸۶) : این پرسشنامه دارای ۹ سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌باشد که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته‌‌‌ می‌شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتی، هر چه این امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.

شایعات سیاسی

شایعات سیاسی، شایعاتی‌ می‌باشند که متاثر از اشخاص و پدیده‌‌‌‌‌های سیاسی و حکومتی است. سرعت نشر شایعات سیاسی بیش از سایر شایعات است و فرصتی را برای مردم فراهم می‌سازند تا به شیوه‌ای غیر مستقیم و منفعلانه، نارضایتی و اعتراض خود را علیه زمامداران حکومتی ابراز دارند.