نمایش 1–12 از 19 نتیجه

انواع پروتکل های درمانی

پروتکل آموزشی


پروتکل روان درمانی


پروتکل روانشناسی


پروتکل مداخله ای

پروتکل های درمانی که به آنها پروتکل های آموزشی، روان درمانی، روانشناسی و مداخله ای هم گفته می شود، یکی از ابزارهای مهم علمی برای تحقق اهداف طرح های علمی و پژوهشی می باشد.
پروتکل درمانی به مجموعه ای از قوانین، قراردادها، دستورالعمل ها، رویه ها، روش ها و الگوریتم هایی گفته می شود که با دقت بالا و ذکر جزئیات و کلیات و همچنین کمترین خطا بر مبنای مطالعات پژوهشی و موقعیت و محیطی رسمی، اقدام به آموزش، انتقال تجارب، مراقبت های درمانی، مراقبت های حمایتی، نظارت و مدیریت سلامت روانی (اعمال و افکار) و مدیریت سلامت جسمی (احساسی و فیزیولوژیکی) بیمار خواهد کرد.

تعریف ساده تر آن است که پروتکل درمانی یعنی سلسله اقدام های علمی که کمک می کنند، بیمار هم از حیث جسمی و هم از حیث روانی به سطح مطلوب و مورد نیاز خود دست پیدا نماید. 

ویژگی های مهم پروتکل های درمانی سایت

پروتکل درمانی جلسات پروتکل: کامل قید شده اند.

پروتکل درمانی فایل پروتکل: ورد (WORD) است.

پروتکل درمانی طراح پروتکل: مشخص است.

پروتکل درمانی مقاله بیس پروتکل: دارد.

پروتکل درمانی مدت زمان هر جلسه: ذکر شده است.

پروتکل درمانی فاصله زمانی هر جلسه: معین شده است.

پروتکل درمانی خلاصه یا شرح کامل پروتکل: دارد.

پروتکل درمانی مفهوم متغیر پروتکل: توضیح داده شده است.

پروتکل درمانی نمونه ای از پروتکل: قبل از خرید، عکسی از نمونه موجود می باشد.

پروتکل درمانی نوع منبع دهی پروتکل: به شیوه APA است.

پروتکل درمانی هدیه: تمامی پروتکل ها هدیه دارند.


 

 

از ارسال شما متشکریم!