پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

» تعداد سوالات: ۴۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه فکری

سرمایه فکری با پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (۲۰۱۰) که دارای ۴۲ سوال است، مورد سنجش قرار گرفته است. پس از بررسی عمیق و مولفه های آن، مطلوب‌ترین و پرکاربردترین مدل، مدل بونتیس می باشد که به علت کاربرد در برنامه‌ریزی راهبردی و اندازه گیری عملکرد مقبولیت بالایی دارد، از آن بهره گیری می شود. جهت  نمره دهی به گزینه‌‌های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌‌‌‌‌‌ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان سرمایه فکری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میان سرمایه فکری است. این پرسشنامه سه بُعد دارد. همچنین برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان بهره‌گیری به عمل آمد. میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه فکری نیروی انسانی

سرمایه فکری نیروی انسانی، فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان‌‌‌‌‌ می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد است، سرمایه فکری نیروی انسانی عبارت از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است.