تخفیف

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

8,000 تومان 5,000 تومان

موجود است

8,000 تومان 5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

» تعداد سوالات: ۴۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» سوالات معکوس : دارد.

» مولفه (بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۸۰۰۰ تومان با تخفیف ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه فکری

سرمایه فکری با پرسشنامه (IC) بونتیس (۲۰۱۰) که دارای ۴۲ سوال است، مورد سنجش قرار می گیرد. پس از بررسی عمیق و مولفه های آن، مطلوب‌ترین و پرکاربردترین مدل، مدل بونتیس می باشد که به علت کاربرد در برنامه‌ریزی راهبردی و اندازه گیری عملکرد مقبولیت بالایی دارد، از آن بهره گیری می شود. جهت  نمره دهی به گزینه‌‌های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌‌‌‌‌‌ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان سرمایه فکری نیروی انسانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان سرمایه فکری نیروی انسانی است، البته نمره گذاری تعدادی از سوالات بصورت معکوس می باشد. این پرسشنامه سه بُعد دارد. همچنین برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان بهره‌گیری به عمل آمد. میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه فکری نیروی انسانی

سرمایه فکری نیروی انسانی، فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان‌‌‌‌‌ می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد است، سرمایه فکری نیروی انسانی عبارت از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است.

به محض تکمیل ثبت نام و واریز وجه، فایل برای شما قابل دانلود می‌باشد و همچنین به ایمیل شما نیزارسال می شود