-40%

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

5,000 تومان 3,000 تومان

موجود است

5,000 تومان 3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

» تعداد سوالات : ۱۶ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» سوالات معکوس : دارد.

» مولفه (بعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت : ۵ هزار تومان

» قیمت با تخفیف : ۳ هزار تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان

اخلاق حرفه ای کارکنان با پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۹) سنجیده می شود. این آزمون دارای ۳۲ سوال پنج گزینه ای است که هفت خرده مقیاس را می سنجد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ رتبه بندی شده است به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای  کارکنان  و نمره ۵ نشان‌دهنده بیشترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای کارکنان می‌باشد البته یکی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. میزان روایی و پایایی پرسشنامه توسط پژوهش کادوزیر به نیز بدست آمده است.

»»» نمونه ای از سوالات پرسشنامه

۱-تا چه اندازه وظایف کاریتان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می­دهید.

۲- تا چه اندازه در محیط کارتان نقش مهم و موثری دارید.

اخلاق حرفه ای

مسئولیت‌‌‌‌‌های اخلاقی سازمان، مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقیات شغلی، مبتنی بر اصل حق مردم تعریف‌‌‌ میشود. به طوری که گفته‌‌‌ میشود: «محیط حق دارد و سازمان وظیفه».

اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ دهد. در بیشتر تعریف هایی که از اخلاق حرفه ای شده است، دو ویژگی دیده می شود الف) وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛ ب) محدودبودن مسئولیت ها و الزامات اخلاقی فرد در شغل که به نظر می رسد این نگاه به اخلاق حرفه ای، نوعی تحویلی نگری و تقلیل دادن اخلاق حرفه ای است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب وکار بسی فراتر از شغل فردی اشخاص است. 

به محض تکمیل ثبت نام و واریز وجه، فایل برای شما قابل دانلود می‌باشد و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود