پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

  • توضیحات
  • نظرات (0)
  • پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)
  • پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

توضیحات

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

تعداد سؤالات : 22 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان 

ابزار اندازه­گیری پیشنهاد شفاهی، پرسشنامه داوری و همکاران (1394) می‌باشد که دارای 22 سوال پنج گزینه­ای است. طریقه نمره گذاری بدین صورت می‌باشد که کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 می‌باشند. این پرسشنامه دارای شش بعد شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت و تمایل به استفاده از خدمات می‌باشد.

مفهوم تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی)

پیشنهاد شفاهی: پیشنهاد شفاهی نوعی ترویج رایگان است که در آن مشتریان که از کسب و کار، محصول، خدمات و یا رویدادی راضی بوده‌اند، از رضایتمندی خود به دیگران می‌گویند. این نوع فعالیت یکی از موثرترین شیوه‌های تبلیغ است، زیرا افراد از تبلیغی که انجام می‌دهند نفع شخصی نمی‌برند و هر بار با توصیه کالا یا خدماتی از آن مجموعه از اعتبار خود خرج می‌کنند (محبی و نیک نژاد، 1395).

پیشنهاد شفاهی یک شیوۀ غیررسمی ارتباط میان طرف‌‌های غیرتجاری در خصوص ارزیابی کالاها و خدمات است (رفعتی و همکاران، 1393). پیشنهاد شفاهی، روشی کم هزینه و قابل اعتماد برای انتقال اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات است (لیم و چانگ، 2009). در واقع به طور خیلی ساده می‌توان گفت پیشنهاد شفاهی عبارت است از نفوذی قوی بر روی رفتار مصرف‌کننده. پیشنهاد شفاهی معمولاً تعاملی، سریع و فاقد اساس تجاری است (ایست و همکاران، 2008).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان”

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

تعداد سؤالات : 22 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان 

ابزار اندازه­گيري پیشنهاد شفاهی، پرسشنامه داوری و همکاران (1394) می‌باشد كه داراي 22 سوال پنج گزينه­اي است. طريقه نمره گذاري بدين صورت مي‌باشد كه کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 مي‌باشند. اين پرسشنامه داراي شش بعد شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت و تمایل به استفاده از خدمات می‌باشد.

مفهوم تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی)

پیشنهاد شفاهی: پیشنهاد شفاهی نوعی ترویج رایگان است که در آن مشتریان که از کسب و کار، محصول، خدمات و یا رویدادی راضی بوده‌اند، از رضایتمندی خود به دیگران می‌گویند. این نوع فعالیت یکی از موثرترین شیوه‌های تبلیغ است، زیرا افراد از تبلیغی که انجام می‌دهند نفع شخصی نمی‌برند و هر بار با توصیه کالا یا خدماتی از آن مجموعه از اعتبار خود خرج می‌کنند (محبی و نیک نژاد، 1395).

پیشنهاد شفاهی یک شیوۀ غیررسمی ارتباط میان طرف‌‌های غیرتجاری در خصوص ارزیابی کالاها و خدمات است (رفعتی و همکاران، 1393). پیشنهاد شفاهی، روشی کم هزینه و قابل اعتماد برای انتقال اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات است (لیم و چانگ، 2009). در واقع به طور خیلی ساده می‌توان گفت پیشنهاد شفاهی عبارت است از نفوذی قوی بر روی رفتار مصرف‌کننده. پیشنهاد شفاهی معمولاً تعاملی، سریع و فاقد اساس تجاری است (ایست و همکاران، 2008).

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی) داوری و همکاران (1394)

تعداد سؤالات : 22 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان 

ابزار اندازه­گيري پیشنهاد شفاهی، پرسشنامه داوری و همکاران (1394) می‌باشد كه داراي 22 سوال پنج گزينه­اي است. طريقه نمره گذاري بدين صورت مي‌باشد كه کاملاً مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملاً موافقم=5 مي‌باشند. اين پرسشنامه داراي شش بعد شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت و تمایل به استفاده از خدمات می‌باشد.

مفهوم تبلیغات دهان به دهان (پیشنهاد شفاهی)

پیشنهاد شفاهی: پیشنهاد شفاهی نوعی ترویج رایگان است که در آن مشتریان که از کسب و کار، محصول، خدمات و یا رویدادی راضی بوده‌اند، از رضایتمندی خود به دیگران می‌گویند. این نوع فعالیت یکی از موثرترین شیوه‌های تبلیغ است، زیرا افراد از تبلیغی که انجام می‌دهند نفع شخصی نمی‌برند و هر بار با توصیه کالا یا خدماتی از آن مجموعه از اعتبار خود خرج می‌کنند (محبی و نیک نژاد، 1395).

پیشنهاد شفاهی یک شیوۀ غیررسمی ارتباط میان طرف‌‌های غیرتجاری در خصوص ارزیابی کالاها و خدمات است (رفعتی و همکاران، 1393). پیشنهاد شفاهی، روشی کم هزینه و قابل اعتماد برای انتقال اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات است (لیم و چانگ، 2009). در واقع به طور خیلی ساده می‌توان گفت پیشنهاد شفاهی عبارت است از نفوذی قوی بر روی رفتار مصرف‌کننده. پیشنهاد شفاهی معمولاً تعاملی، سریع و فاقد اساس تجاری است (ایست و همکاران، 2008).