پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

  • توضیحات
  • نظرات (0)
  • پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی
  • پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

توضیحات

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

مولفه: دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی”

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

مولفه: دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

مولفه: دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.