محصولات

 • پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008)

  تعداد سوالات : 17 سوال دارد.

  مولفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : ورد

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008) : این پرسشنامه دارای 17 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است.

  به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.

  شفافیت ادراک شده از عملکرد

  عبارت شفافیت ادارک شده از عملکرد در بانک به طور کامل و با بیان ساده بدین معنا است که بانک ها اطلاعات دخیل در تصمیم گیری اقتصادی را هر چند کامل و مشخص نباشد، در اختیار تمام ذی نفعان و شهروندان قرار می دهد تا مشتریان بتواند بر مبنای ادراک خویش از عملکرد بانک تصمیم گیری صحیح را در خصوص سرمایه گذاری در آن بانک اتخاذ نمایند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه شفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992)

  تعدادد سؤالات : 16 سؤال

  مؤلفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : ورورد

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامهشفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992) كه حاوی 16 سوال پنج گزينه اي مي باشد. اين پرسشنامه داراي دو بعد مي باشد كه هر كدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای  می باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان شفافیت سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان شفافیت سازمانی است.

  مفهوم شفافیت سازمانی

  مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می گذرد. یک سازمان شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند

   

  5,000 تومان
 • پرسشنامه طرحواره معیار استحقاق

  پرسشنامه طرحواره معیار استحقاق


   

  » تعداد سوالات: 10سوال شش گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه طرحواره معیار استحقاق

  ابزار اندازه‌گیری طرحواره معیار استحقاق، پرسشنامه 10 سوالی یانگ و کلوسکو (ترجمه حمیدپور، پیرمرادی و گلی زاده، 1396) می‌باشد. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت شش درجه‌‌‌‌‌ای و گزینه ها از (کاملاً غلط=1 تا کاملاً درست=6) است. به طوری که کسب امتیاز در بازه 10-19 نشان‌دهنده میزان بسیار پایین بهره‌‌‌‌‌‌مندی طرح‌واره استحقاق در فرد و کسب امتیاز در بازه 50-60 نشان‌دهنده میزان بسیار شدید طرح‌واره استحقاق در فرد می‌باشد.

  طرحواره‌‌‌ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی/بدرفتاری، انزوای‌اجتماعی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی‌کفایتی، آسیب‌‌پذیری به ضرر، گرفتاری/در دام‌افتادگی، اطاعت، ازخود گذشتگی، بازداری‌هیجانی، معیارهای سرسختانه/عیب‌جویی افراطی، استحقاق، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی، می باشند.

  طرحواره معیار استحقاق

  واژه طرح‌واره در روان‌شناسی و به طور گسترده‌تر در حوزه شناختی تاریخچه‌ای غنی و برجسته دارد. واز نخستین دهه‌های قرن بیستم به متون روانشناسی راه یافت و روانشناسان بسیاری آن را با تعاریف خاص خود‌شان در چهارچوب نظری ویژه‌ای بکار بستند. به نظر می‌رسد بارتلت اولین کسی بود که مفهوم طرح‌واره را در روانشناسی و در گستره حافظه مطرح کرد. بعدها کم کم در روانشناسی جایگاه ویژه‌ای یافت و در نظریات پیاژه مدل‌های باز نمایی ذهنی را بخوبی توضیح داد. طرحواره‌‌‌ها را‌ می‌توان ساختارهایی برای بازیابی مفاهیم کلی ذخیره شده در حافظه یا مجموعه سازمان یافته‌‌‌‌‌ای از اطلاعات، باورها و فرض‌‌‌ها دانست. محتوای هر طرح‌واره از طریق تجربه‌‌‌‌های زندگی فردی ساخته و پرداخته‌ می‌شود. سازمان‌ می‌یابد و در ادراک و ارزیابی اطلاعات جدید مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد. 

  عمده‌ترین نقش طرحواره‌‌‌ها تأثیر در شیوه پردازش است. مبنای طرح‌واره استحقاق بر این است که فرد نسبت به دیگران احساس برتری می‌کند و حقوق ویژه‌‌‌‌‌ای برای خودقائل است. چنین افرادی برای اینکه بتوانند کسب قدرت کنند یا دیگران را کنترل نمایند و تمرکز افراطی بر برتری جویی دارند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه طرحواره معیار سختگیرانه

  پرسشنامه طرحواره معیار سختگیرانه


   

  » تعداد سوالات: 10سوال شش گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه طرحواره معیار سختگیرانه

  ابزار اندازه‌گیری طرحواره معیار سخت‌گیرانه ، پرسشنامه 10 سوالی یانگ و کلوسکو (ترجمه حمیدپور، پیرمرادی و گلی زاده، 1396) می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت شش درجه‌‌‌‌‌ای و گزینه ها از (کاملاً غلط=1  تا کاملاً درست=6) است. به طوری که کسب امتیاز در بازه 10-19 نشان‌دهنده میزان بسیار پایین طرح‌واره معیار سخت‌‌‌گیرانه در فرد و کسب امتیاز در بازه 50-60 نشان‌دهنده میزان بسیار شدید طرح‌واره معیار سخت‌‌‌گیرانه در فرد می‌باشد.

  طرحواره‌‌‌ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی/بدرفتاری، انزوای‌اجتماعی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/بی‌کفایتی، آسیب‌‌پذیری به ضرر، گرفتاری/در دام‌افتادگی، اطاعت، ازخود گذشتگی، بازداری‌هیجانی، معیارهای سرسختانه/عیب‌جویی افراطی، استحقاق، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی، می باشند.

  طرحواره معیار سختگیرانه

  باور زیر بنایی در طرحواره معیار سختگیرانه بر این است که شخص باید برای رسیدن به معیارهای درونی شده و افراطی درباره رفتار و عملکرد خود کوشش فراوانی انجام دهد که این کار معمولاً برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. باور اساسی مبنی بر اینکه فرد برای رسیدن به معیارهای بلند پروازانه درباره رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این کار معمولاً برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد.این طرح‌واره به طور معمول در خانواده‌هایی به وجود می‌آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب جویی می‌کند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. افراد با این طرحواره معتقدند باید سخت تلاش کنند تا به معیارهای بلند پروازانه خود دست یابند و این کار را به خاطر اجتناب از عدم تأیید یا خجالت‌زدگی انجام می‌دهند. این طرح‌واره معمولاً منجر به عیب جویی افراطی از خود و دیگری می‌شود. این وضعیت در صورتی به عنوان یک طرحواره ناسازگار اولیه شناخته می‌شود که منجر به اختلال در سلامت، احساسا ارزشمندی، روابط بین فردی یا لذت بردن از زندگی شود. 

  3,000 تومان
 • پرسشنامه طلاق عاطفی

  پرسشنامه طلاق عاطفی


  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه طلاق عاطفی

  برای طلاق عاطفی از پرسشنامه طلاق عاطفی (گاتمن، 2008؛ ترجمه جزایری، 1393) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 24 سوال است و برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که طریقه نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌ای است و گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد. حداکثر نمره کل این پرسشنامه 120 و حداقل آن 24 است که نمره 24 نشان‌دهنده کمترین میزان طلاق عاطفی و نمره 120 نشان‌دهنده بیشترین میزان طلاق عاطفی می‌باشد. همچنین آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه نیز ذکر شده است.

   طلاق عاطفی

   یکی از مهمترین آسیب‌های خانوادگی طلاق است، اما آمار رسمی طلاق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق‌های عاطفی اختصاص دارد، یعنی به زندگی‌های خاموش و خانواده‌های توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی‌ می‌کنند ولی تقاضای طلاق قانونی‌‌‌‌ نمی‌کنند. در واقع برخی ازدواج‌‌‌‌‌ها که با طلاق پایان‌‌‌‌ نمی‌یابند، به ازدواج‌های توخالی تبدیل‌ می‌شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش‌ می‌روند و زمان را سپری‌ می‌کنند. پل بوهانان، طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرآیند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی‌ می‌داند که احساس بیگانگی جایگزین آن‌ می‌شود.

  طلاق عاطفی، طلاقی است که به موجب آن، زن و شوهر با یکدیگر ارتباط صمیمی‌ای ندارند و نمی‌توانند درباره احساسات و عواطف خود با یکدیگر حرف بزنند و ارتباط زناشویی مناسبی هم ندارند. این نوع طلاق، در مقایسه با طلاق رسمی، اثر به مراتب مخرب‌تری دارد، چرا که در طلاق رسمی زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند و هر یک به دنبال زندگی تازه خود می‌روند اما در طلاق عاطفی که زوج زیر یک سقف زندگی می‌کنند، این موضوع در درازمدت فشار روانی زیادی به آنها وارد می‌کند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عدالت سازمانی

  پرسشنامه عدالت سازمانی

  عدالت سازمانی با پرسشنامه 19 گويه‌ای نیه هوف و مورمن (1993) سنجیده می شود. اين پرسشنامه برای سنجش ميزان انصاف ادراک شده در توزيع نتايج (حقوق، مزايا، پاداش و …) در درون سازمان طراحی و ساخته شده است که سه بعد عدالت سازمانی را می‌سنجد. مقياس پاسخگويی آن بر اساس طیف لکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 طراحی شده است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان عدالت سازمانی و نمره 5 نشان‌ دهنده بیشترین میزان عدالت سازمانی می‌باشد و براساس گزارش (مقیمی و رمضان، 1390) و همچنین جوادیان و همکاران (1387) پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ محاسبه کردند.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی

  پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی

  مقیاس عدم‌ تحمل بلاتکلیفی توسط فریستون و همکاران در سال 1994 طراحی شده است. این آزمون 27 سوال دارد که مربوط به غیر قابل قبول بودن بلاتکلیفی و ابهام است و معمولاً منجر به ناکامی، استرس و ناتوانایی برای انجام عمل‌ می‌شوند. این آزمون با یک مقیاس لیکرتی پنج درجه‌‌ای  سنجیده می شود که گزینه های آن از هیچ وقت تا کاملاً می باشد نمره 54 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 54 نشان‌دهنده عدم تحمل بلاتکلیفی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده عدم تحمل بلاتکلیفی بالا است. این پرسشنامه شامل چهار زیر مقیاس می‌باشد. همچنین میزان پایایی و روایی آن محاسبه شده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عزت نفس

  پرسشنامه عزت نفس

  عزت نفس با مقياس عزت نفس روزنبرگ (Rosenberg self-esteem scale (RSES يكي از پركاربردترين مقياس‌های سنجش عزت نفس می باشد، سنجیده می شود، محبوبيت اين مقياس تا حد زيادی به خاطر زبان غيرپيچيده و اختصار و نيز تاريخ نسبتا طولانی كاربرد آن است. طریقه نمره گذاری پرسشنامه 10 سوالی روزنبرگ (1965؛ به نقل از دنولت، 2011) بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم طراحی شده است  كه نمره1 نشاندهنده كمترين ميزان عزت نفس و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان عزت نفس است، در حالی که پنج سوال از ده سوال اين مقياس به صورت مثبت و پنج سوال ديگر به صورت منفی طراحی شده است پس نمره گذاری تعدادی از سوالات برعکس می باشند. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق دنولت (2011) نیز به دست آمده است. در ایران به بررسی ويژگی های آماری نسخه فارسی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ در دو نمونه دانشجويی ايرانی نیز پرداختند و روایی و پایایی  این مقیاس را اندازه گیری کردند.

  5,000 تومان 3,000 تومان