پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

» تعداد سوالات : ۲۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

سبک های عشق ورزی با پرسشنامه (Love Attitude Scale (LAS سنجیده می شود که توسط هنریک و هنریک (۱۹۸۸) ساخته شده است و  برای سنجش ‌‌سبک‌‌‌‌ های عشق‌ ورزی استفاده می شود. این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال پنج گزینه ای است که طریقه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه‌ای و به این صورت است که به گزینه‌ی کاملاً ‌مخالفم نمره ۱ و به گزینه کاملاً موافقم نمره ۵ اختصاص داده می‌شود به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان عشق ورزی و نمره ۵ نشان‌دهنده بیشترین میزان عشق ورزی می‌باشد. این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. ساختار عاملی این پرسشنامه در جامعه ایرانی توسط بیات (۱۳۸۷) بررسی و ساختار شش عاملی آن تأیید شده است. مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش یوسفی و همکاران(۱۳۸۹) برای عامل‌های آن نیز به دست آمده است.

سبک های عشق‌ ورزی

عشق یک حالت روان شناختی است که طی سه دهه اخیر مورد توجه روان شناسان اجتماعی واقع شده است و پژوهش‌‌‌‌ های علمی در مورد‌‌‌ تأثیر آن بر زندگی انسان صورت گرفته است. روان شناسان عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی‌ می‌کنند، اما در مورد عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. سبک های عشق‌ ورزی اشاره به این امر دارد که چگونه افراد عشق را تعریف می کنند یا عشق‌ ورزی می کنند. از نظریه پردازان مشهور در این زمینه، استرنبرگ است که نظریه مثلثی عشق را مطرح و سه مؤلفه را برای عشق فرض نمود.