پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی


پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی


» تعداد سوالات: ۶۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی

‌ویژگی های شخصیت یا ابعاد شخصیت، پرسشنامه فرم کوتاه ۶۰ گویه‌ای نئو (NEO Personality Inventory Revised) می باشد که یکی از آزمون‌های شخصیتی است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت می باشد که توسط مک کری و کوستادر سال ۱۹۹۱ معرفی  شد. این پرسشنامه دارای  پنج عامل اصلی شخصیت است (Big Five Personality Traits). شیوه نمره‌گذاری سوال‌های پرسشنامه به صورت لیکرت پنج گزینه‌ای است که گزینه های از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم است. همچنین تعدادی از سوالات بصورت معکوس نمره گذاری شده است. فرم کوتاه پرسشنامه تیپ های شخصیتی در ایران اعتبار‌یابی نشده است همچنین هم‌ سانی درونی زیر مقیاس‌های آن نیز برآورده شده است.

تیپ های شخصیتی

تیپ های شخصیتی ، عبارت است از الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می‌زند.

شخصیت را می‌توان به صورت مجموعه‌ی با دوام و بی نظیر ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت‌های مختلف تغییر کند. نظریه پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نیز معروف است، از سوی دو روان‌شناس ساکن ایالات متحده به نام کاستا و مک کری در اواخر دهه ۸۰ میلادی ارائه شد. کاستا و مک کری به این نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوت‌های فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود.