پرسشنامه کنار آمدن والدین

11,900 تومان

پرسشنامه کنار آمدن والدین

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه کنار آمدن والدین

پرسشنامه کنار آمدن والدین، همیلتون و همکاران (1991)

تعداد سؤالات : 66 سؤال چهار گزینه ای دارد.

نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی: دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه کنار آمدن والدین

کنار آمدن والدین در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه همیلتون و همکاران (1991) مورد سنجش قرار گرفت که داراي 66سوال است. پرسشنامه مذکور به منظور سنجش توان کنار آمدن یک خانواده برای مقابله با بیماری مزمن فرزند خود است. این آزمون با استفاده از عبارت‌های مربوط به پژوهش‌های گذشته در زمینه استرس خانواده و با توجه به تعدد نظریه‌ها در مورد مناطق مختلف، مربوط به خانواده و بهداشت تهیه شده است. به طور کلی این پرسشنامه جهت ثبت آنچه والدین برای مدیریت زندگی خانواده در هنگام بیماری کوتاه یا بلند مدت یکی از فرزندان خانواده انجام‌ می‌دهند، تهیه شده است. پرسشنامه مذكور به صورت چهار گزينه‌اي بوده كه شیوه نمره ­گذاری آن به صورت (اصلاً به کار نبرده ام=0، زیاد به کار برده ام=3) می­ باشد.

کنار آمدن والدین

کنارآمدن، ساختی مهم در زمینه فهم چگونگی واکنش والدین به فشارهای روانی فراوان و انطباق‌هایی که آن­ها تجربه می‌کنند.

منظور از کنار آمدن کردن والدین تلاش‌هایی است که والدین برای کنترل و اداره کردن موقعیت‌هایی که به نظر خطرناک و تنش‌زا می‌رسند، به عمل می‌آید.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه کنار آمدن والدین
11,900 تومان