پرسشنامه کمال گرایی

پرسشنامه کمال گرایی

پرسشنامه کمال گرایی

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی


» تعداد سوالات: ۳۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه کمال گرایی

ابزار اندازه گیری متغیر کمال‌گرایی مدیران، پرسشنامه ۳۰ گویه‌ای هیل و همکاران (۲۰۰۴) بوده که بر پایه مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت نمره گذاری شده است که گزینه ها از کاملا‌مخالفم=۱ تا کاملا‌موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۳۰ نشان‌دهنده کمترین میزان کمال گرایی مدیران و نمره ۱۵۰ بازگو‌کننده بیشترین میزان کمال گرایی مدیران است. این پرسشنامه دارای شش خرده‌ مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. همچنین میزان پایایی نیز به دست آمده است.

کمال گرایی 

کمال‌ گرایی عبارت‌ است‌ از‌ گرایش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌ای‌ از‌ معیارهای بالای افراطی و‌ اهداف‌ بلند‌ پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطی برای رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌ و‌ معیارهای بسیار‌ بالا‌ برای عملکرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشیابی های انتقادی و‌ افراطی و‌ عدم‌‌اعتماد‌ به‌ نفس‌. اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرایی را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرایی را‌ جنبه مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ کمال‌گرایان‌ افرادی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ تصویر‌ ایده‌آلی‌ تلاش‌ می‌کنند‌ که‌ خود‌ سپس‌ منجر‌ به‌ عزت‌ نفس‌ پایین‌ می‌شود.‌ سایر‌ روان‌ تحلیل‌گران‌ نیز‌ در‌ درمان‌ خود‌ راجع‌ به‌ کمال‌‌گرایی نظر‌ داده‌اند.‌

بیش‌ از‌ یک‌ قرن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرایی شناخته‌ شده‌ است.‌ با‌ این‌ وجود،‌ برای‌ سالیان‌ زیادی،‌ بیشتر‌ از‌ این‌ که‌ مورد‌ بررسی‌ تحقیقات‌ تجربی‌ قرار‌ گیرد،‌ به‌ سادگی‌ توسط‌ پزشکان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازه‌ مطرح‌ می‌شد.‌ توصیفات‌ بالینی‌ اولیه‌ از‌ کمال‌گرایی،‌ حاوی‌ ویژگی‌های‌ توصیف‌کننده مفیدی‌ هستند‌ که‌ به‌ خوبی‌ خصوصیات‌ این‌ پدیده‌ را‌ دربر‌ می‌گیرد. انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده‌‌‌ای توسط روانشناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد روان کاوی، مورد بحث قرار گرفته است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه کمال گرایی”

پرسشنامه کمال گرایی


» تعداد سوالات: ۳۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه کمال گرایی

ابزار اندازه گیری متغیر کمال‌گرایی مدیران، پرسشنامه ۳۰ گویه‌ای هیل و همکاران (۲۰۰۴) بوده که بر پایه مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت نمره گذاری شده است که گزینه ها از کاملا‌مخالفم=۱ تا کاملا‌موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۳۰ نشان‌دهنده کمترین میزان کمال گرایی مدیران و نمره ۱۵۰ بازگو‌کننده بیشترین میزان کمال گرایی مدیران است. این پرسشنامه دارای شش خرده‌ مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. همچنین میزان پایایی نیز به دست آمده است.

کمال گرایی 

کمال‌ گرایی عبارت‌ است‌ از‌ گرایش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌ای‌ از‌ معیارهای بالای افراطی و‌ اهداف‌ بلند‌ پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطی برای رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌ و‌ معیارهای بسیار‌ بالا‌ برای عملکرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشیابی های انتقادی و‌ افراطی و‌ عدم‌‌اعتماد‌ به‌ نفس‌. اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرایی را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرایی را‌ جنبه مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ کمال‌گرایان‌ افرادی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ تصویر‌ ایده‌آلی‌ تلاش‌ می‌کنند‌ که‌ خود‌ سپس‌ منجر‌ به‌ عزت‌ نفس‌ پایین‌ می‌شود.‌ سایر‌ روان‌ تحلیل‌گران‌ نیز‌ در‌ درمان‌ خود‌ راجع‌ به‌ کمال‌‌گرایی نظر‌ داده‌اند.‌

بیش‌ از‌ یک‌ قرن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرایی شناخته‌ شده‌ است.‌ با‌ این‌ وجود،‌ برای‌ سالیان‌ زیادی،‌ بیشتر‌ از‌ این‌ که‌ مورد‌ بررسی‌ تحقیقات‌ تجربی‌ قرار‌ گیرد،‌ به‌ سادگی‌ توسط‌ پزشکان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازه‌ مطرح‌ می‌شد.‌ توصیفات‌ بالینی‌ اولیه‌ از‌ کمال‌گرایی،‌ حاوی‌ ویژگی‌های‌ توصیف‌کننده مفیدی‌ هستند‌ که‌ به‌ خوبی‌ خصوصیات‌ این‌ پدیده‌ را‌ دربر‌ می‌گیرد. انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده‌‌‌ای توسط روانشناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد روان کاوی، مورد بحث قرار گرفته است.

پرسشنامه کمال گرایی


» تعداد سوالات: ۳۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه کمال گرایی

ابزار اندازه گیری متغیر کمال‌گرایی مدیران، پرسشنامه ۳۰ گویه‌ای هیل و همکاران (۲۰۰۴) بوده که بر پایه مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت نمره گذاری شده است که گزینه ها از کاملا‌مخالفم=۱ تا کاملا‌موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۳۰ نشان‌دهنده کمترین میزان کمال گرایی مدیران و نمره ۱۵۰ بازگو‌کننده بیشترین میزان کمال گرایی مدیران است. این پرسشنامه دارای شش خرده‌ مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. همچنین میزان پایایی نیز به دست آمده است.

کمال گرایی 

کمال‌ گرایی عبارت‌ است‌ از‌ گرایش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌ای‌ از‌ معیارهای بالای افراطی و‌ اهداف‌ بلند‌ پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطی برای رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌ و‌ معیارهای بسیار‌ بالا‌ برای عملکرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشیابی های انتقادی و‌ افراطی و‌ عدم‌‌اعتماد‌ به‌ نفس‌. اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرایی را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرایی را‌ جنبه مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ کمال‌گرایان‌ افرادی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ تصویر‌ ایده‌آلی‌ تلاش‌ می‌کنند‌ که‌ خود‌ سپس‌ منجر‌ به‌ عزت‌ نفس‌ پایین‌ می‌شود.‌ سایر‌ روان‌ تحلیل‌گران‌ نیز‌ در‌ درمان‌ خود‌ راجع‌ به‌ کمال‌‌گرایی نظر‌ داده‌اند.‌

بیش‌ از‌ یک‌ قرن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرایی شناخته‌ شده‌ است.‌ با‌ این‌ وجود،‌ برای‌ سالیان‌ زیادی،‌ بیشتر‌ از‌ این‌ که‌ مورد‌ بررسی‌ تحقیقات‌ تجربی‌ قرار‌ گیرد،‌ به‌ سادگی‌ توسط‌ پزشکان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازه‌ مطرح‌ می‌شد.‌ توصیفات‌ بالینی‌ اولیه‌ از‌ کمال‌گرایی،‌ حاوی‌ ویژگی‌های‌ توصیف‌کننده مفیدی‌ هستند‌ که‌ به‌ خوبی‌ خصوصیات‌ این‌ پدیده‌ را‌ دربر‌ می‌گیرد. انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده‌‌‌ای توسط روانشناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد روان کاوی، مورد بحث قرار گرفته است.