پرسشنامه چشم انداز زمانی

پرسشنامه چشم انداز زمانی

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه چشم انداز زمانی

پرسشنامه چشم­ انداز زمانی زیمباردو و بوید‌ (۱۹۹۹)

تعداد سوالات ۶۶ سوال طیف لیکرت ۵ درجه ای

مولفه دارد

طریقه نمره گذاری دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد.

هزینه ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه چشم انداز زمانی گرچه تئوری نسبیت انیشتین، ماهیت نظری پدیده‌های فیزیکی از زمان را ثابت نمود. لیکن تفسیر روانی پدیده نسبیت. منبع جنجال بین فیلسوفان، روان شناسان و دانشمندان علوم است‌. نظارت بر زمان، پایه عملکرد توسعه انسانی بوده که در تکامل عملکرد شناختی انسان حیاتی است‌. کانت معتقد بود زمان یک «توانایی ذاتی» است و به راهی که مردم در آن، جهان را تجربه‌ می‌کنند رنگ داده و استدلال‌ می‌نماید‌.

چشم انداز زمانی از لحاظ روان شناختی

چشم­ انداز زمانی یک سازه روان­شناختی است که فرد در هنگام تصمیم­ گیری درباره اعمال و اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت به کار می­ گیرد. گرچه ما از حسّ زمان صحبت‌ می‌کنیم. ولی گفتنی است. هیچ اندام حسّی برای ادارک، گذر زمان یا مدّت، وجود ندارد‌. این ادراک چشم انداز زمانی، حتّی قابل مقایسه با ادارکِ حسّی ما از رنگ، شکل و صدا نیست‌. در میان حسّ ها، حسّ زمان حسّ خاصّی است‌. اوّل این که، زمان ناآشکار و نهفته است. نمی‌توان آن را در جایی در دنیای فیزیکی یافت. دوّم این که اندام حسّی برای ادارک زمان وجود ندارد.  سوّم این که زمان ادراکی با زمان فیزیکی، هم ریخنیست‌. به نظر‌ می‌رسد مغز بایستی به طور فعّال، روابط زمانی حاصل از اطّلاعات حسّی دریافتی خود را بسازد‌.