پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

6,900 تومان

پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی، پذیرش و عمل- تجدید نظر شده(AAQ-R)

تعداد سؤالات : 19سؤال هفت گزینه ای دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی توسط پرسشنامه 19 سوالی پذیرش و عمل- تجدید نظر شده(Acceptance and Action Questionnarire-Revised (AAQ-R سنجیده شده است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت گزینه ای (هرگز درست نیست=1 تا همیشه درست است=7) می باشد. نمره‌‌‌‌‌های بالاتر در این مقیاس نشان دهنده انعطاف‌پذیری شناختی بالاتر‌‌‌ می‌باشد.

انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی:

انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی به معنی ارتباط با لحظه حال، کنار گذاشتن افکار بیهوده، پذیرش به معنای فراهم نمودن فضایی یا فرصتی برای احساسات و عواطف غم انگیز، آگاه بودن از هر آنچه در هر لحظه فکر یا احساس می شود یا انجامی صورت می پذیرد، ارزش ها و آنچه که فرد از زندگی خود می خواهد و نیز اقدام کردن عملی که توسط ارزش های هدایت شده صورت می گیرند، می باشد.

انعطاف‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی یک عملکرد منحصر به فرد، صفت بارز یا توانایی شناخت کلی است که به فرد اجازه‌‌‌ می‌دهد ایده‌‌‌‌‌های چندگانه را بپذیرد به طور انعطاف‌پذیری شناختش را تغییر دهد و هنگام تغییرات محیطی الگوهای پاسخ عادی بدهد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)
6,900 تومان