پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

تعداد سوالات 16 طیف لیکرت 5 درجه ای

مولفه دارد

منبع دارد.

هزینه: 5000 تومان

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران (2012)  دارای 16 سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود.این پرسشنامه دارای 4 بعد می باشد