پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

4,900 تومان

پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا توسط مه‌یر و همکاران (به نقل از اسدی‌مجره و همکاران، 1390)

تعداد سؤالات : 16سوال پنج گزینه ای براساس طیف لیکرت.

طریقه نمره گذاری : دارد.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا توسط مه‌یر و همکاران (به نقل از اسدی‌مجره و همکاران، 1390) ساخته شده است این پرسشنامه 16 سوال دارد. گزینه‌‌‌های نمره گذاری به صورت 0، 1، 2، 3 و 4 نمره گذاری‌ شده است ( پنج گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت )

نگرانی

نگرانی: نشانگر نوعی تلاش برای حل مسئله به شکل فعالیت ذهنی بر روی موضوعی که احتمالاً همراه با عواقب منفی است. نگرانی افکار، تصورات و عواطف منفی و غیر قابل کنترل است که برای حل مسئله با پیامد نامشخص عمل‌ می‌کند.

نگرانی یک پدیده شناختی طبیعی است که همه افراد آن را در موقعیت‌های خاصی از زندگی تجربه‌ می‌کنند. شواهد فراوانی دال بر اینکه افراد عادی نیز نگران‌ می‌شوند وجود دارد، البته شدت، فراوانی و قابلیت کنترل این پدیده در افراد طبیعی یا افراد مبتلا به اختلال متفاوت است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا
4,900 تومان