پرسشنامه نشخوار فکری

پرسشنامه نشخوار فکری

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه نشخوار فکری

پرسشنامه نشخوار فکری

» تعداد سوالات: ۲۲ سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه نشخوار فکری

مقیاس نشخوار فکری توسط نالن‌ هوکسما در سال ۱۹۹۱ طراحی شده است که ایشان پرسشنامه‌‌ای خودآزما تدوین کردند که چهار سبک متفاوت واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار‌ می‌داد. مقیاس پاسخ‌های نشخواری ۲۲ عبارت دارد که از پاسخ دهندگان خواسته‌ می‌شود هر کدام را در مقیاسی درجه بندی کنند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار گزینه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز تا همیشه نمره گذاری شده است که نمره ۳۳ نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از ۳۳ نشان‌دهنده نشخوار فکری پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده نشخوار فکری بالا است. پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

نشخوار فکری

نشخوار فکری در روان‌شناسی به عنوان تمرکز اجبارگونه توجه یک فرد، بر علائم و علل یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش، به جای تمرکز بر راه‌های حل آن تعریف شده است. نشخوار فکری مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار فکری بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد، در حالی که توجه نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است. هم نشخوار فکری و هم نگرانی، مرتبط با اضطراب و سایر وضعیت‌های منفی هیجانی هستند. نشخوار فکری به طور گسترده‌ای به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری شناختی و به عنوان زمینه‌ای برای افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته است.