پرسشنامه موفقیت شغلی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه موفقیت شغلی

تعداد سؤالات : 18سؤال پنج گزینه ای دارد.

نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

طریقه نمره گذاری : دارد.

مولفه(بُعد): دارد.

روایی و پایایی: دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5 هزار تومان

پرسشنامه موفقیت شغلی

این پرسشنامه، توسط پرسشنامه 18 سوالی موفقیت شغلی راسویل (2014)  سنجیده شده است که طریقه ی نمره گذاری پرسشنامه به صورت، طیف پنج درجه ای لیکرت(کاملاً مخالفم…کاملاً موافقم)  می باشد. که نمره 1 نشان ­دهنده کمترین میزان  و نمره 5 نشان­ دهنده بیشترین میزان موفقیت شغلی است.

موفقیت شغلی

موفقیت شغلی از دو کلمه موفقیت و شغلی مرکب شده است. موفقیت از نظر لغت به معنی توفیق، کامیابی، کامروایی، دستیابی به آرزو، و انجام کاری بر اساس لیاقت و شایستگی است.

موفقیت شغلی دو مفهوم عام و خاص دارد. از آن جهت عام است که همه افراد می‌توانند با در نظر گرفتن نوع شغل و ویژگی‌های خود، میزان موفقیت خود را در آن شغل بیان کنند. موفقیت شغلی که بر دو جنبه عملکرد و کارآمدی تأکید دارد به این معنا خاص است که صاحبنظران آن را از دیدگاه‌های علمی متفاوت تعریف می‌کنند که با دیدگاه عوام متفاوت است.