پرسشنامه مهارتهای زندگی

4,900 تومان

پرسشنامه مهارتهای زندگی


» تعداد سوالات: 20 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

 پرسشنامه مهارتهای زندگی

فرم کوتاه پرسشنامه مهارت‌های زندگی ، شامل 20 سوال پنج گزینه ای  و سه خرده مقیاس  می‌باشد. طریقه نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان به مهارت های زندگی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان مهارت های  زندگی می باشد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

مهارت های زندگی

‌مهارت‌های زندگی: مجموعه ای از توانایی‌‌ها هستند که فرد را برای مقابله‌ی موثر با کشمکش‌‌ها و موقعیت‌های زندگی یاری‌ می‌کنند. این توانایی ها فرد را قادر‌ می‌سازد تا در ارتباط با سایر انسان‌ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمین کنند.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه مهارتهای زندگی
4,900 تومان