پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

» تعداد سوالات : ۴۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۶۹۰۰ تومان

پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

مدیریت استعداد با پرسشنامه ۴۲ گویه ­ای میرزایی می‌باشد که در سال ۱۳۸۷ توسط ایشان طراحی گردیده است. این پرسشنامه برای سنجش میزان توجه به مدیریت استعداد ساخته شده است. مقیاس پاسخگویی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ خیلی زیاد=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشان­ دهنده کمترین میزان مدیریت استعداد و نمره ۵ بازگوکننده بیشترین میزان مدیریت استعداد است. میرزایی (۱۳۸۷) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  نیز به دست آورده است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هرکدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند.

مدیریت استعداد کارکنان

استعداد مجموعه‌ای از توانایی ­های فرد شامل، مهارت، دانش و ظرفیت برای رشد و توسعه می ­باشد و معنای مدیریت استعداد از دید افراد مختلف متفاوت است و آنرا از سه جنبه مورد بررسی قرار می­دهند. اول فرآیند توسعه دادن و پرورش کارکنان جدید بوسیله مصاحبه، استخدام و آشناسازی با سازمان، بطوری که افراد جدید با فرهنگ سازمان همراه شوند. دوم در مورد توسعه و نگهداری از کارکنان موجود در سازمان و سوم جذب افراد با مهارت ­های بالا برای کارکردن در سازمان می باشد.