پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی، رهنورد و همکاران (۱۳۸۹)

تعداد سوالات  : ۲۳ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۶۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی، رهنورد و همکاران (۱۳۸۹) : این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال پنج گزینه ای است، که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک‌تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می‌شود.

بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتی، هر چه این امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.به طوری که نمره ۵ نشان دهنده بیشترین میزان فساد مالی در سازمان و نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان فساد مالی در سازمان می‌باشد.

فساد مالی

فساد مالی، در معنی سوء استفاده از نقش ها و منابع عمومی برای منافع شخصی می باشد.

بطور کلی، فساد مالی،  به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن، فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف تعریف شده در شغل دولتی عمل می کند.

نمودهای عینی فساد مالی تا حدود زیادی پیچیده، چند وجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت است، که هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی و هم به عنوان معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تأمل است.