پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه شادکامی آکسفورد


 

» تعداد سوالات: 29 گروه جمله  می باشد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» منبع : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 شادکامی نمره‌‌‌ای است که توسط پرسشنامه 29 سوالی آکسفورد (1996) بدست آمده است. آزمون شادکامی آکسفورد میزان شادکامی فردی را‌ می‌سنجد. پایه نظری این پرسشنامه، تعریف آرجیل (1996) از شادکامی است (وی به منظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه‌‌‌ای دارای سه بخش مهم دانسته است؛ فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی). این آزمون در سال 1989 توسط آرجیل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک ساخته شده است. 21 عبارت از عبارات این پرسشنامه از پرسشنامه افسردگی گرفته شده و معکوس گردیده و 8 پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه‌‌های سلامت ذهنی و روان شناختی را پوشش دهد.

این آزمون شامل 29 عبارت چهار گزینه‌‌‌ای است که نمره گذاری گزینه‌های هر عبارت این پرسشنامه به ترتیب عبارتست از: الف=0 تا د=3. بدین ترتیب بالاترین نمره‌‌‌ای که آزمودنی‌ می‌تواند در این مقایسه کسب کند، 87 است که بیانگر بالاترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره آن، صفر است که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و افسردگی فرد است.

شادکامی

شادکامی را مجموع لذّت‌‌‌ها، منهای دردها و ترکیبی از حداکثر عاطفۀ مثبت به اضافه حداقل عاطفۀ منفی معرفی می‌کنند، افرادی که در معیارهای شادمانی نمرۀ بالا می‌آورند، عموماً افرادی شاد، خوشبین و سالم و از اینکه وجود دارند راضی هستند، زندگی را با ارزش می‌دانند و با جهان در صلح و تفاهم هستند. بر عکس، کسانی که نمرۀ آنها کم می‌شود از نظر شخصیتی بدبین، غمگین و مأیوس بوده و با جهان در تضاد هستند. افراد شاد، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسانتر تصمیم می‌گیرند، روحیۀ مشارکتی بیشتر دارند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند. سلامت جسمانی و روانی آنها بیشتر است، طول عمر بیشتری دارند و از نظر شغلی و اجتماعی، موفقیت‌های بیشتری کسب می‌کنند.