پرسشنامه سلامت سازمانی

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

» تعداد سوالات: ۴۳ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سلامت سازمانی

متغیر سلامت سازمانی، توسط پرسشنامه ۴۳ سوالی هوی و تارتر (۱۹۹۱) سنجیده می شود. طریقه نمره‌ گذاری در این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای، به گونه‌‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می‌باشد، بطوری که نمره ۱ نشان­ دهنده کمترین میزان سلامت سازمانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان سلامت سازمانی است. این مقیاس شامل هفت خرده مقیاس می باشد که توسط تعدادی سوال مشخص گردیده است.

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ­ای است و شامل توانائی سازمان برای انجام وظایف خود بطور موثر است که خود موجب رشد و بهبود سازمان می گردد.