پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۹)

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۹)

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه Organizational health of School questionnaire

پرسشنامه شامل ۴۳ سوال ۴ گزینه ای می باشد که توسط ساعتچی و همکاران  در سال ۱۳۸۹ تهیه و تنظیم شده است.