پرسشنامه سرمایه هوشمند

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سرمایه هوشمند

پرسشنامه سرمایه هوشمند

» تعداد سوالات: 17 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه سرمایه هوشمند

سرمایه هوشمند با پرسشنامه سرمایه هوشمند بونتیس (2010) که دارای 17 سوال است، مورد سنجش قرار می گیرد. پس از بررسی عمیق و مولفه های آن، مطلوب ترین و پرکاربردترین مدل، مدل بونتیس می باشد که به علت کاربرد در برنامه ریزی راهبردی و اندازه گیری عملکرد مقبولیت بالایی دارد و در این پژوهش از آن بهره گیری می شود. این مقیاس سه خرده مقیاس دارد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از 1=خیلی کم تا 5=خیلی زیاد طراحی شده است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان سرمایه هوشمند و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میان سرمایه هوشمند است. میزان روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش بونتیس نیز به دست آمده است.

سرمایه هوشمند

سرمایه هوشمند فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد است، سرمایه هوشمند عبارت از تلاش برای استفاده موثر از دانش در مقابل اطلاعات (ماده خام) است.