پرسشنامه سبک های مقابله ای

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سبک های مقابله ای


پرسشنامه سبک های مقابله ای


» تعداد سوالات: ۶۶ سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های مقابله ای

ابزار اندازه گیری سبک‌های مقابله ­ای  با پرسشنامه سبک‌ های مقابله‌ ای لازاروس و فولکمن‌ (۱۹۹۱) مورد سنجش می گیرد. این آزمون دارای ۶۶ سؤال است که تعدادی از سوالات انحرافی می باشند و در تحلیل ها آورده نمی شوند. طریقه نمره گذاری این آزمون بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه ای است که گزینه های آن از، بکار نبردم تا زیاد بکار بردم نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

سبک‌های ‌مقابله‌ای

مقابله عبارت است از کوشش ­های شناختی و رفتاری برای غلبه بر مطالبات بیرونی و درونی، مقابله، یک متغیر میانجی بین وقایع منفی زندگی و سلامت روانی است.