پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری


» تعداد سوالات: ۲۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

سبک‌‌های تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه ۲۵ سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبک های تصمیم گیری اسکات و بورس (۱۹۹۵) مورد سنجش قرار‌‌ گرفته است.جهت نمره گذاری از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است به طوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری می باشد. این آزمون پنج خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

سبک های تصمیم گیری

سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است. در نتیجه علاوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران، تفاوت ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه سبک تصمیم گیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه سبک های تصمیم گیری”

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری


» تعداد سوالات: ۲۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

سبک‌‌های تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه ۲۵ سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبک های تصمیم گیری اسکات و بورس (۱۹۹۵) مورد سنجش قرار‌‌ گرفته است.جهت نمره گذاری از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است به طوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری می باشد. این آزمون پنج خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

سبک های تصمیم گیری

سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است. در نتیجه علاوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران، تفاوت ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه سبک تصمیم گیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری


» تعداد سوالات: ۲۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

سبک‌‌های تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه ۲۵ سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبک های تصمیم گیری اسکات و بورس (۱۹۹۵) مورد سنجش قرار‌‌ گرفته است.جهت نمره گذاری از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است به طوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری می باشد. این آزمون پنج خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

سبک های تصمیم گیری

سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است. در نتیجه علاوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران، تفاوت ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه سبک تصمیم گیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد.