پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: ۴۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (۱۹۸۶) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل ۴۱ سوال است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره ۱ نشان‌‌‌‌‌‌دهنده کمترین میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره ۵ بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیشترین میزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه سبک های تصمیم خرید”

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: ۴۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (۱۹۸۶) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل ۴۱ سوال است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره ۱ نشان‌‌‌‌‌‌دهنده کمترین میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره ۵ بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیشترین میزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: ۴۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (۱۹۸۶) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل ۴۱ سوال است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره ۱ نشان‌‌‌‌‌‌دهنده کمترین میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره ۵ بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیشترین میزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.