پرسشنامه سبک رهبری

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری

» تعداد سوالات: ۱۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک رهبری

سبک رهبری با پرسشنامه ۱۸ سوالی (پنج گزینه ای) از پرسشنامه سبک رهبری هوگتان و نگ (۲۰۰۲) مورد سنجش قرار می گیرد. که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. همچنین نحوه نمره‌گذاری سوالات این پرسشنامه نیز براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ طراحی شده است به طوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان استفاده از سبک های رهبری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان استفاده از سبک های رهبری است.

سبک رهبری

رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می کند عنوان بسیار مشهوری در مبحث مدیریت منابع انسانی است و از آنجا که موضوع رهبری، انسانها را طی اعصار گوناگون مفتون خود کرده است، تعاریف فراوانی از آن شده است. رهبری عبارت است از هنر یا فرآیند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند و اساساً در رابطه با شناسایی، بسیج و انجام اقداماتی در رابطه با حل مسائل و موضوعات بحرانی است.

سبک رهبری توانایی فرد در اعمال نفوذ بر دیگران به گونه ای که مشتاقانه در جهت اهدافی مشخص تلاش نمایند و شیوه استفاده رهبر از قدرت برای اعمال نفوذ بر دیگران تعریف می گردد.