پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه رهبری تحول آفرین


» تعداد سوالات: ۲۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ابزار اندازه­ گیری متغیر  رهبری تحول آفرین، پرسشنامه چند عاملی رهبری (Multifactor-Leadership Questionnaire (MLQ میباشد که در سال های اخیر توسط باس و آولیو (۲۰۰۰) توسعه داده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال پنج گزینه ای بوده که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. بطوری که گزینه ها از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است، که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان رهبری تحول‌آفرین و نمره ۵ بازگو‌کننده بیشترین میزان رهبری تحول‌آفرین است. همچنین این پرسشنامه دارای پنج بعد می‌باشد. یک تحقیق گسترده برای بررسی پایایی و روایی و نیز هنجاریابی پرسشنامه رهبری تحول آفرین انجام شده است و میزان روایی و پایایی پرسشنامه  بدست آمده است.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول‌آفرین نوعی فرآیند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رهبری تحول‌آفرین، فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌‌ها برای ایجاد تغییرات ناپیوسته در کار ویژه‌‌‌های یک سازمان به عنوان یک کل می‌دانند که در برابر آنان رهبری تبادلی قرار دارد. رهبران تبادلی از طریق پاداش یا مجازات به ازای عمل انجام گرفته پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای سیستم سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول آفرین، پدید آوردن تحول در سازمان ها اگر ناممکن نباشد به طور قطع مشکل خواهد بود. سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی برای ادامه ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد و توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به محیط ایجاد تحولات گسترده در ساختارها، فرهنگ و رویه ها دارند که در این میان نقش رهبران که سازمان ها را از حال به آینده حرکت داده، نیازهای محیطی را تشخیص و تغییر تحولات متناسب را تسهیل می کنند بیش از پیش آشکار می گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه رهبری تحول آفرین”

پرسشنامه رهبری تحول آفرین


» تعداد سوالات: ۲۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ابزار اندازه­ گیری متغیر  رهبری تحول آفرین، پرسشنامه چند عاملی رهبری (Multifactor-Leadership Questionnaire (MLQ میباشد که در سال های اخیر توسط باس و آولیو (۲۰۰۰) توسعه داده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال پنج گزینه ای بوده که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. بطوری که گزینه ها از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است، که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان رهبری تحول‌آفرین و نمره ۵ بازگو‌کننده بیشترین میزان رهبری تحول‌آفرین است. همچنین این پرسشنامه دارای پنج بعد می‌باشد. یک تحقیق گسترده برای بررسی پایایی و روایی و نیز هنجاریابی پرسشنامه رهبری تحول آفرین انجام شده است و میزان روایی و پایایی پرسشنامه  بدست آمده است.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول‌آفرین نوعی فرآیند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رهبری تحول‌آفرین، فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌‌ها برای ایجاد تغییرات ناپیوسته در کار ویژه‌‌‌های یک سازمان به عنوان یک کل می‌دانند که در برابر آنان رهبری تبادلی قرار دارد. رهبران تبادلی از طریق پاداش یا مجازات به ازای عمل انجام گرفته پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای سیستم سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول آفرین، پدید آوردن تحول در سازمان ها اگر ناممکن نباشد به طور قطع مشکل خواهد بود. سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی برای ادامه ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد و توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به محیط ایجاد تحولات گسترده در ساختارها، فرهنگ و رویه ها دارند که در این میان نقش رهبران که سازمان ها را از حال به آینده حرکت داده، نیازهای محیطی را تشخیص و تغییر تحولات متناسب را تسهیل می کنند بیش از پیش آشکار می گردد.

پرسشنامه رهبری تحول آفرین


» تعداد سوالات: ۲۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ابزار اندازه­ گیری متغیر  رهبری تحول آفرین، پرسشنامه چند عاملی رهبری (Multifactor-Leadership Questionnaire (MLQ میباشد که در سال های اخیر توسط باس و آولیو (۲۰۰۰) توسعه داده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال پنج گزینه ای بوده که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است. بطوری که گزینه ها از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است، که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان رهبری تحول‌آفرین و نمره ۵ بازگو‌کننده بیشترین میزان رهبری تحول‌آفرین است. همچنین این پرسشنامه دارای پنج بعد می‌باشد. یک تحقیق گسترده برای بررسی پایایی و روایی و نیز هنجاریابی پرسشنامه رهبری تحول آفرین انجام شده است و میزان روایی و پایایی پرسشنامه  بدست آمده است.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول‌آفرین نوعی فرآیند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رهبری تحول‌آفرین، فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌‌ها برای ایجاد تغییرات ناپیوسته در کار ویژه‌‌‌های یک سازمان به عنوان یک کل می‌دانند که در برابر آنان رهبری تبادلی قرار دارد. رهبران تبادلی از طریق پاداش یا مجازات به ازای عمل انجام گرفته پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای سیستم سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول آفرین، پدید آوردن تحول در سازمان ها اگر ناممکن نباشد به طور قطع مشکل خواهد بود. سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی برای ادامه ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد و توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به محیط ایجاد تحولات گسترده در ساختارها، فرهنگ و رویه ها دارند که در این میان نقش رهبران که سازمان ها را از حال به آینده حرکت داده، نیازهای محیطی را تشخیص و تغییر تحولات متناسب را تسهیل می کنند بیش از پیش آشکار می گردد.