پرسشنامه رضایت زناشویی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه رضایت زناشویی

پرسشنامه رضایت زناشویی

» تعداد سوالات : 47 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس: مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان با تخفیف 3000 تومان

پرسشنامه رضایت زناشویی

رضایت­ زناشویی بر اساس پرسشنامه انریچ سنجیده می­ شود. این آزمون دارای دو فرم 115 سوالی و 125 سوالی است که با توجه به زیاد بودن سوالات پرسشنامه موجب خستگی آزمودنی ­ها می ­شود، سلیمانیان (1376) فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که دارای 47 سؤال پنج گزینه ­ای است. این مقیاس دارای یازده خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای است که گزینه های آن از کاملاً ‌مخالفم=1 تا گزینه کاملاً موافقم=5 نمره‌گذاری شده است به طوری که نمره 1 به معنی رضایت زناشویی پائین و نمره 5 بازگو کننده رضایت زناشویی بالا می‌باشد. در حالی که برای تعدادی از سوالات طریقه نمره گذاری به صورت کاملاً مخالفم=5 تا کاملاً موافقم=1 (معکوس) می باشد. پرسشنامه فوق توسط سلیمانیان (1373)، میزان پایایی و روایی آن بدست آمده که بیانگر میزان روایی و پایایی مناسب برای پرسشنامه حاضر می باشد. 

رضایت زناشویی

رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین براساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. در تعاریف دیگر، یعنی احساس ذهنی رضایت، خشنودی و لذت تجربه شده در هر یک از زوجین وقتی جنبه­ های مختلف زندگی مشترک خود را در نظر‌‌ می‌گیرند.