پرسشنامه دوره های آموزشی

پرسشنامه دوره های آموزشی

پرسشنامه دوره های آموزشی

8,900 تومان

موجود است

8,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه دوره های آموزشی


» تعداد سوالات: ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۸۹۰۰ تومان

پرسشنامه دوره های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی، با سوالات پرسشنامه دوره‌‌های آموزشی، کیم و همکاران (۲۰۰۵) سنجیده شده است. بطوری که مجموعاً ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می باشد  که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی است. این آزمون هفت خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

دوره‌‌های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی به منظور بازسازی و نوسازی سریع دانش و اطلاعات و مهارت های کارکنان، از جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقیت سازمان‌ها در دستیابی به اهدافش می باشد. شاید از مهمترین اهداف دوره‌‌های آموزشی در تمامی جوامع روزآمد کردن اطلاعات آنان در حوزه های تخصصی مربوط به آنها می باشد. دوره‌‌های آموزشی، کارکنان منجر به بهبود دانش، نگرش و مهارت های آنها شده و به آنها کمک می کند تا توانایی های خویش را بهتر بشناسند و در راه تصدی مشاغل بالاتر آماده شوند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه دوره های آموزشی”

پرسشنامه دوره های آموزشی


» تعداد سوالات: ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه دوره های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی، با سوالات پرسشنامه دوره‌‌های آموزشی، کیم و همکاران (۲۰۰۵) سنجیده شده است. بطوری که مجموعاً ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می باشد  که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی است. این آزمون هفت خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

دوره‌‌های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی به منظور بازسازی و نوسازی سریع دانش و اطلاعات و مهارت های کارکنان، از جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقیت سازمان‌ها در دستیابی به اهدافش می باشد. شاید از مهمترین اهداف دوره‌‌های آموزشی در تمامی جوامع روزآمد کردن اطلاعات آنان در حوزه های تخصصی مربوط به آنها می باشد. دوره‌‌های آموزشی، کارکنان منجر به بهبود دانش، نگرش و مهارت های آنها شده و به آنها کمک می کند تا توانایی های خویش را بهتر بشناسند و در راه تصدی مشاغل بالاتر آماده شوند.

پرسشنامه دوره های آموزشی


» تعداد سوالات: ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه دوره های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی، با سوالات پرسشنامه دوره‌‌های آموزشی، کیم و همکاران (۲۰۰۵) سنجیده شده است. بطوری که مجموعاً ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می باشد  که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان تاثیر دوره‌‌های آموزشی است. این آزمون هفت خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

دوره‌‌های آموزشی

دوره‌‌های آموزشی به منظور بازسازی و نوسازی سریع دانش و اطلاعات و مهارت های کارکنان، از جمله عوامل مهم و مؤثر در موفقیت سازمان‌ها در دستیابی به اهدافش می باشد. شاید از مهمترین اهداف دوره‌‌های آموزشی در تمامی جوامع روزآمد کردن اطلاعات آنان در حوزه های تخصصی مربوط به آنها می باشد. دوره‌‌های آموزشی، کارکنان منجر به بهبود دانش، نگرش و مهارت های آنها شده و به آنها کمک می کند تا توانایی های خویش را بهتر بشناسند و در راه تصدی مشاغل بالاتر آماده شوند.