-40%

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

5,000 تومان 3,000 تومان

موجود است

5,000 تومان 3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

» تعداد سوالات : ۶۰ سوال سه گزینه ای دارد.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه (بعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت : ۵ هزار تومان

» با تخقیف : ۳ هزار تومان

پرسشنامه خلاقیت عابدی  (خلاقیت تورنس)

خلاقیت دانشجویان با پرسشنامه ابعاد خلاقیت دکتر عابدی (۱۳۷۲؛ به نقل از پورمحمود، ۱۳۸۹) یا همان سنجش خلاقیت تورنس (CT)، سنجیده می شود. این آزمون دارای ۶۰ سوال سه گزینه ای است که چهار عامل تشکیل دهنده خلاقیت را مورد سنجش قرار‌ میدهد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. گزینه‌ها بصورت جمله توصیفی می باشد که نشان دهنده میزان خلاقیت از کم به زیاد است به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده کم‌ترین میزان خلاقیت دانشجویان و نمره ۳ بازگو‌کننده بیش‌ترین میزان خلاقیت دانشجویان است. میزان آلفای کرونباخ  خرده آزمون‌های این پرسشنامه در پژوهش پورمحمود، ۱۳۸۹ نیز بدست آمده است و برای بررسی روایی تست سنجش خلاقیت، دو روش کاملاً متفاوت به کار رفته است که نشان می دهد تست از روایی همزمان قابل قبولی برخوردار است.

»»» نمونه ای از سوالات پرسشنامه

۱- وقتی با مسأله خیلی دشواری رو به رو می‌شوید، معمولاً چه می‌کنید؟

الف: گریه می‌کنم، چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسأله را حل کنم.

ب: گریه نمی‌کنم، اما ناراحت می‌شوم.

ج: سعی می‌کنم راه مناسبی برای حل مسأله بیابم.

خلاقیت

خلاقیت فرآیند مقابله واقع‌بینانه با یک مسئله و درگیری و جذب شدید آگاهی با هوشیاری و مرتبط ساختن مطالب با یک‌دیگر به نحوی تکامل یافته است. ابعاد خلاقیت به چهار دسته  طبقه‌بندی میشوند.

تورنس، خلاقیت را به‌عنوان نوعی مسئله گشایی مدنظر قراردادهاست. به نظر وی تفکر خلاق مختصر عبارت است از فرایند حس کردن مسائل یا کاستی‌های موجود در اطلاعات، فرضیه‌ سازی دربارهٔ حل مسائل و رفع کاستی‌ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه ­ها، بازنگری و باز آزمایی آن‌ها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران.

به محض تکمیل ثبت نام و واریز وجه، فایل برای شما قابل دانلود می‌باشد و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود