پرسشنامه توانمندی کارکنان

10,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه توانمندی کارکنان

پرسشنامه توانمندی کارکنان

» تعداد سوالات: ۱۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۱۰ هزار تومان

پرسشنامه توانمندی در تصمیم گیری کارکنان

پرسشنامه توانمندی در تصمیم گیری کارکنان با پرسشنامه توانمندی تائوا و همکاران(۲۰۱۸) سنجیده می شودکه شامل ۱۴ سوال پنج گزینه ­ای می ­باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ طراحی شده است  که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان توانمندی  و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان توانمندی است. پرسشنامه توانمندسازی کارکنان نیز مشتمل بر سه خرده مقیاس می‌باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند.

»»» چند نمونه از سوالات پرسشنامه توانمندی در تصمیم گیری

۱- با تجربه‌ای که من در تصمیم‌گیری مسئولیت اجتماعی سازمان دارم، من احساس می‌کنم می‌توانم از هدف اجتماعی سازمان حمایت کنم.

۲- با تجربه‌ای که من در تصمیم‌گیری مسئولیت اجتماعی سازمان دارم، من احساس می‌کنم من روی نحوه حمایت از هدف اجتماعی سازمان کنترل دارم.

« فایل پرسشنامه علاوه بر مشخصات و سوالات، حاوی سوالات انگلیسی مقاله بیس پرسشنامه نیز می باشد »

توانمندی کارکنان

توانمندی کارکنان فرآیندی است که موجب احساس قدرت درونی مبتنی بر دانش تخصصی همراه با انگیزه بالا نسبت به کار می‌شود. توانمندسازی کارکنان شیوه‌ای است که با هدف افزایش بازدهی کارکنان از طریق بالا بردن تعهد آنان نسبت به سازمان و همچنین بهبود روابط با مشتریان و تغییر مبنای اعمال قدرت به کار گرفته می‌شود. این شیوه ارزشمند بین کنترل کامل و نظارت دقیق مدیریت و آزادی کامل کارکنان توازن و تعادل برقرار می‌سازد.