پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

نام پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی­ های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی­ های منش (VIA-IS) سلیگمن و پترسون (۲۰۰۴)

تعداد سؤالات: ۲۴ سوال

روایی و پایایی: دارد.

مؤلفه: دارد.

نحوه نمره گذاری: دارد.

منبع: دارد.

نوع فایل : word

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

توانمندی­ های منش

توانمندی­ های منش : به معنی توانایی خلق ایده‌‌های نوین، علاقه به تجربه مداوم و کشف موضوعات جدید، ارزیابی منصفانه رویدادهای زندگی، ارائه راهنمایی و تدابیر عاقلانه به دیگران می باشد.

در آغاز پترسون و سلیگمن تلاش کردند تا همه توانمندی‌های ممکن را که از راه‌های مختلفی مانند: بارش فکری روان شناسان برجسته حیطه مثبت گرایی، گفتگو با شرکت کنندگان در کنفرانس‌های روان شناسی و بررسی متون روان شناسی، فلسفی و دیگر منابع مرتبط مطرح شده بودند، در طبقه‌بندی خود جای دهند. اما هنگامی که با صدها ویژگی مرتبط با توانمندی‌های منش که می‌توانستند در طبقه‌بندی جای گیرند مواجه شدند، تصمیم گرفتند با مشخص کردن معیارهایی تنها توانمندی‌های عمده‌‌‌‌‌‌ای را که حالت جهانی داشتند، در طبقه‌بندی خود لحاظ کنند.

 

منابع:

– جوکار، بهرام (۱۳۸۶). هوش عاطفی، هوش شناختی، تاب‌آوری و رضایت از زندگی. دو فصلنامه روان­شناسی معاصر، ۴، ۱۲-۳.

– Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, ۱۸, ۷۶-۸۲.

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

نام پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی­ های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی­ های منش (VIA-IS) سلیگمن و پترسون (۲۰۰۴)

تعداد سؤالات: ۲۴ سوال

روایی و پایایی: دارد.

مؤلفه: دارد.

نحوه نمره گذاری: دارد.

منبع: دارد.

نوع فایل : word

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

توانمندی­ های منش

توانمندی­ های منش : به معنی توانایی خلق ایده‌‌های نوین، علاقه به تجربه مداوم و کشف موضوعات جدید، ارزیابی منصفانه رویدادهای زندگی، ارائه راهنمایی و تدابیر عاقلانه به دیگران می باشد.

در آغاز پترسون و سلیگمن تلاش کردند تا همه توانمندی‌های ممکن را که از راه‌های مختلفی مانند: بارش فکری روان شناسان برجسته حیطه مثبت گرایی، گفتگو با شرکت کنندگان در کنفرانس‌های روان شناسی و بررسی متون روان شناسی، فلسفی و دیگر منابع مرتبط مطرح شده بودند، در طبقه‌بندی خود جای دهند. اما هنگامی که با صدها ویژگی مرتبط با توانمندی‌های منش که می‌توانستند در طبقه‌بندی جای گیرند مواجه شدند، تصمیم گرفتند با مشخص کردن معیارهایی تنها توانمندی‌های عمده‌‌‌‌‌‌ای را که حالت جهانی داشتند، در طبقه‌بندی خود لحاظ کنند.

 

منابع:

– جوکار، بهرام (۱۳۸۶). هوش عاطفی، هوش شناختی، تاب‌آوری و رضایت از زندگی. دو فصلنامه روان­شناسی معاصر، ۴، ۱۲-۳.

– Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, ۱۸, ۷۶-۸۲.

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون

نام پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی­ های منش سلیگمن و پترسون

پرسشنامه توانمندی­ های منش (VIA-IS) سلیگمن و پترسون (۲۰۰۴)

تعداد سؤالات: ۲۴ سوال

روایی و پایایی: دارد.

مؤلفه: دارد.

نحوه نمره گذاری: دارد.

منبع: دارد.

نوع فایل : word

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

توانمندی­ های منش

توانمندی­ های منش : به معنی توانایی خلق ایده‌‌های نوین، علاقه به تجربه مداوم و کشف موضوعات جدید، ارزیابی منصفانه رویدادهای زندگی، ارائه راهنمایی و تدابیر عاقلانه به دیگران می باشد.

در آغاز پترسون و سلیگمن تلاش کردند تا همه توانمندی‌های ممکن را که از راه‌های مختلفی مانند: بارش فکری روان شناسان برجسته حیطه مثبت گرایی، گفتگو با شرکت کنندگان در کنفرانس‌های روان شناسی و بررسی متون روان شناسی، فلسفی و دیگر منابع مرتبط مطرح شده بودند، در طبقه‌بندی خود جای دهند. اما هنگامی که با صدها ویژگی مرتبط با توانمندی‌های منش که می‌توانستند در طبقه‌بندی جای گیرند مواجه شدند، تصمیم گرفتند با مشخص کردن معیارهایی تنها توانمندی‌های عمده‌‌‌‌‌‌ای را که حالت جهانی داشتند، در طبقه‌بندی خود لحاظ کنند.

 

منابع:

– جوکار، بهرام (۱۳۸۶). هوش عاطفی، هوش شناختی، تاب‌آوری و رضایت از زندگی. دو فصلنامه روان­شناسی معاصر، ۴، ۱۲-۳.

– Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, ۱۸, ۷۶-۸۲.