تخفیف

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی

8,000 تومان 5,000 تومان

موجود است

8,000 تومان 5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی 

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی 

» تعداد سوالات: ۲۳ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۸۰۰۰ تومان با تخفیف ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه توانمندسازی سازمانی 

توانمندسازی سازمانی کارکنان با پرسشنامه توانمندسازی سازمانی (organizational empowerment scale) راسل ماتوس و وندی مایکل(۲۰۰۱)  ۲۳ گویه ای می ­باشد که توسط مقیمی و رمضان در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است. درا ین مقیاس طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان توانمندسازی سازمانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان توانمندی سازمانی است. همچنین این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است.

توانمندسازی سازمانی کارکنان 

وتن و کمرون (۱۹۹۸) توانمندسازی را به معنی قدرت بخشیدن به کارکنان می دانند بدین معنی که به آنان کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را تقویت کنند که از طریق آن مدیران به دیگران (کارکنان) کمک کنند تا قدرت لازم را برای تصمیم گیری در امور مربوط به خودشان و کارشان را به دست گیرند.

شناسه محصول: 166 دسته: