پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن 

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن (۲۰۰۶)

تعداد سؤالات : ۴۰ سؤال طیف ۵ درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۴۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک پرسشنامه ۴۰ سوالی گلدمن (۲۰۰۶) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای چهار بعد می‌باشد. جهت نمره‌دهی به گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵) استفاده شد. که پرسشنامه بازه نمرات و نقطه برش نیز دارد.

 تعریف مفهوم  تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک: تفکر استراتژیک بدین معنی است که مدیران بتوانند عوامل موثر بر سازمان را دیده و از آینده مبهم و نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل و فاکتورهای موثر راه حل‌های مسائل را استنباط کنند (ایرانزاده و همکاران، ۱۳۹۲).

تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت‌‌هایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر درخصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت‌‌‌های دارای فعالیت‌‌‌های متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می‌شود (نادلر ، ۲۰۰۴).

آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی‌‌‌های قابل اطمینان و یا مدل‌‌‌های کسب و کاری می‌داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه‌‌‌های استراتژیک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می‌گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه تفکر استراتژیک”

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن 

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن (۲۰۰۶)

تعداد سؤالات : ۴۰ سؤال طیف ۵ درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک پرسشنامه ۴۰ سوالی گلدمن (۲۰۰۶) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای چهار بعد می‌باشد. جهت نمره‌دهی به گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵) استفاده شد. که پرسشنامه بازه نمرات و نقطه برش نیز دارد.

 تعریف مفهوم  تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک: تفکر استراتژیک بدین معنی است که مدیران بتوانند عوامل موثر بر سازمان را دیده و از آینده مبهم و نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل و فاکتورهای موثر راه حل‌های مسائل را استنباط کنند (ایرانزاده و همکاران، ۱۳۹۲).

تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت‌‌هایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر درخصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت‌‌‌های دارای فعالیت‌‌‌های متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می‌شود (نادلر ، ۲۰۰۴).

آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی‌‌‌های قابل اطمینان و یا مدل‌‌‌های کسب و کاری می‌داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه‌‌‌های استراتژیک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می‌گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است.

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن 

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن (۲۰۰۶)

تعداد سؤالات : ۴۰ سؤال طیف ۵ درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک پرسشنامه ۴۰ سوالی گلدمن (۲۰۰۶) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای چهار بعد می‌باشد. جهت نمره‌دهی به گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵) استفاده شد. که پرسشنامه بازه نمرات و نقطه برش نیز دارد.

 تعریف مفهوم  تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک: تفکر استراتژیک بدین معنی است که مدیران بتوانند عوامل موثر بر سازمان را دیده و از آینده مبهم و نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل و فاکتورهای موثر راه حل‌های مسائل را استنباط کنند (ایرانزاده و همکاران، ۱۳۹۲).

تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت‌‌هایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر درخصوص شرایط حاکم بر سازمان و در شرکت‌‌‌های دارای فعالیت‌‌‌های متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می‌شود (نادلر ، ۲۰۰۴).

آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی‌‌‌های قابل اطمینان و یا مدل‌‌‌های کسب و کاری می‌داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه‌‌‌های استراتژیک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می‌گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است.