پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان

پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان

» تعداد سوالات: 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان

تصمیم خرید مشتریان با استفاده از پرسشنامه مگنوس (2008) مورد سنجش قرار گرفت. این پرسشنامه دارای 12 ‌‌سؤال پنج گزینه ­ای می­باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره­ گذاری شده است. به طوری که برای هر گزینه از  خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، و  نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان تصمیم­ گیری در جهت خرید مشتری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان تصمیم­ گیری در جهت خرید مشتری است. این پرسشنامه دارای سه بعد نیز می باشد.

تصمیم خرید مشتریان

واژه تصمیم خرید مشتریان تصویر فردی را در ذهن مجسم می­کند که با دقت مشغول بررسی ویژگی­های تعدادی ازمحصولات، برندها یا خدمات است و می­کوشد با استفاده از شیو­­های منطقی گزینه ­ای را انتخاب کند که بتواند با حداقل هزینه، نیازی را که تشخیص داده برطرف نماید. بنابراین، تصمیم خرید مشتریان یک مفهوم منطقی وعملکردی را در بر دارد.

تصمیم‌‌‌گیری عبارتست از انتخاب یک راه از میان دو یا چند گزینه شدنی، زمانی که شخص انتخابی میان خرید کردن یا خرید نکردن، انتخاب میان برند الف یا برند ب یا یک انتخاب از جهت وقت گذاشتن برای انجام کار الف یا ب دارد، گفته می‌شود آن شخص در موقعیت تصمیم‌‌‌گیری قرار دارد. مصرف کننده برای تصمیم‌‌‌گیری 5 مرحله را پشت سر می‌گذارد شامل: شناخت مشکل، تحقیق برای جمع آوری اطلاعات، ارزیابی گزینه ها،تصمیم‌‌‌گیری خرید و رفتار پس از خرید می باشد.