پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه تاب آوری
  • پرسشنامه تاب آوری

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری


» تعداد سوالات: ۲۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

 پرسشنامه تاب آوری

ابزار اندازه‌گیری تاب­ آوری ،مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) که شامل ۲۵ سوال می ­باشد که توسط کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است. این مقیاس اگرچه جنبه‌‌های مختلف تاب ­آوری را می­ سنجد، ولی داری یک نمره کل می ­باشد. طریقه نمر‌ه‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است و گزینه ها از کاملاً نادرست=۱ تا همیشه درست=۵)‌‌‌ می باشد. نمرات بیشتر از ۷۵ نشان‌دهنده تاب‌آوری بالا و نمرات کمتر از ۷۵ نشان‌دهنده تاب‌آوری پائین است. روایی و پایایی  مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروه­های مختلف (عادی و در خطر)  احراز گردیده است. نسخه فارسی این مقیاس نیز تهیه شده است.

تاب‌آوری

تاب­ آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می­ شود که خط سیر رشد را از خطر به رفتارهای مشکل ­زا و آسیب­ روا­ن­شناختی قطع کرده و علی­رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامدهای سازگارانه منتهی می­ شود. همچنین تاب ­آوری یک فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت­ آمیز علی­رغم شرایط تهدید کننده تعریف نموده ­اند. بعبارت دیگر تاب­ آوری عبارت است از اطمینان فرد به توانایی‌هایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایی‌‌‌های مقابله ای، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی‌‌‌های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش‌‌ می‌دهد.

پرسشنامه تاب آوری


» تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

 پرسشنامه تاب آوری

ابزار اندازه‌گیری تاب­ آوری ،مقياس تاب آوری كانر و ديويدسون (CD-RISC) که شامل 25 سوال می ­باشد كه توسط كانر و ديويدسون (2003)، جهت اندازه گيری قدرت مقابله با فشار و تهديد، تهيه شده است. اين مقياس اگرچه جنبه‌‌های مختلف تاب ­آوری را مي­ سنجد، ولی داری يك نمره كل می ­باشد. طریقه نمر‌ه‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است و گزینه ها از کاملاً نادرست=1 تا همیشه درست=5)‌‌‌ می باشد. نمرات بیشتر از 75 نشان‌دهنده تاب‌آوری بالا و نمرات کمتر از 75 نشان‌دهنده تاب‌آوری پائین است. روايی و پايايی  مقياس توسط سازندگان آزمون در گروه­های مختلف (عادی و در خطر)  احراز گرديده است. نسخه فارسی اين مقياس نیز تهيه شده است.

تاب‌آوری

تاب­ آوری به عوامل و فرايندهايي اطلاق می­ شود كه خط سير رشد را از خطر به رفتارهاي مشكل ­زا و آسيب­ روا­ن­شناختی قطع كرده و علي­رغم وجود شرايط ناگوار، به پيامدهای سازگارانه منتهی می­ شود. همچنين تاب ­آوری يك فرايند توانايی يا پيامد سازگاری موفقيت­ آميز علي­رغم شرايط تهديد كننده تعريف نموده ­اند. بعبارت دیگر تاب­ آوری عبارت است از اطمینان فرد به توانایی‌هایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایی‌‌‌های مقابله ای، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی‌‌‌های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش‌‌ می‌دهد.

پرسشنامه تاب آوری


» تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

 پرسشنامه تاب آوری

ابزار اندازه‌گیری تاب­ آوری ،مقياس تاب آوری كانر و ديويدسون (CD-RISC) که شامل 25 سوال می ­باشد كه توسط كانر و ديويدسون (2003)، جهت اندازه گيری قدرت مقابله با فشار و تهديد، تهيه شده است. اين مقياس اگرچه جنبه‌‌های مختلف تاب ­آوری را مي­ سنجد، ولی داری يك نمره كل می ­باشد. طریقه نمر‌ه‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است و گزینه ها از کاملاً نادرست=1 تا همیشه درست=5)‌‌‌ می باشد. نمرات بیشتر از 75 نشان‌دهنده تاب‌آوری بالا و نمرات کمتر از 75 نشان‌دهنده تاب‌آوری پائین است. روايی و پايايی  مقياس توسط سازندگان آزمون در گروه­های مختلف (عادی و در خطر)  احراز گرديده است. نسخه فارسی اين مقياس نیز تهيه شده است.

تاب‌آوری

تاب­ آوری به عوامل و فرايندهايي اطلاق می­ شود كه خط سير رشد را از خطر به رفتارهاي مشكل ­زا و آسيب­ روا­ن­شناختی قطع كرده و علي­رغم وجود شرايط ناگوار، به پيامدهای سازگارانه منتهی می­ شود. همچنين تاب ­آوری يك فرايند توانايی يا پيامد سازگاری موفقيت­ آميز علي­رغم شرايط تهديد كننده تعريف نموده ­اند. بعبارت دیگر تاب­ آوری عبارت است از اطمینان فرد به توانایی‌هایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایی‌‌‌های مقابله ای، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی‌‌‌های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش‌‌ می‌دهد.