پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری


» تعداد سوالات : ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۶۹۰۰ تومان

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

ایجاد ارزش مشتری توسط پرسشنامه ۲۱ سوالی، فندوس رویگ و همکاران (۲۰۰۶) سنجیده می‌شود که طریقه ی نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از کاملاً مخالفم با نمره ۱ تا کاملاً موافقم با نمره ۵ تدوین شده است که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان ایجاد ارزش مشتری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان ایجاد ارزش مشتری می‌باشد. ایجاد ارزش مشتری در این پرسشنامه نیز مشتمل بر شش بُعد می‌باشد.

ایجاد ارزش مشتری

ارزش، اساس تمام فعالیت‌های بازاریابی است، چرا که تمام طرف‌های درگیر در بازار، انتظار کسب ارزش را در مبادلات خود با دیگران دارند. ارزش واقعی یک سازمان، هم متکی به ارزشی است که آن سازمان برای مشتریانش خلق می‌کند و هم متکی به ارزشی که مشتریان، به آن سازمان باز می‌گردانند.

ایجاد ارزش مشتری قضاوت یا ارزش گذاری مشتری است که در مقایسه منافع به دست آمده از محصول، خدمت یا روابط و زیان‌ها یا هزینه‌های دریافت شده معین می‌شود. فرآیندی که مشتری را میشناسد با او رابطه برقرار میکند. واحساس و درک مشتری به سازمان ومحصولات و خدمات را شکل میدهد. مفهوم ایجاد ارزش مشتری توانسته است، علی رغم مدت زمان اندک از ظهور خود در ادبیات بازاریابی،. کمک شایان توجهی به ارتقا و غنای بازاریابی در قرن بیستم و یکم کند. ظهور مفهوم ایجاد ارزش مشتری را می‌توان. محصول پارادایم در بازاریابی در دو دهه اخیر دانست.

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در ایجاد ارزش مشتری پتانسیل شبکه‌ای است و به جریان نقدی حاصل از روابط جدید ارجاع یک مشتری به سازمان توسط سایر مشتریان بر می‌گردد و توجه چندانی به آن نشده و کمتر این پتانسیل در محاسبات ارزش مشتری مشاهده می‌شود. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، ابزرهای تحلیل سازمانی در تحلیل روابط خریدار-فروشنده، تحول عظیمی داشته‌اند و بجای تأکید صرف بر ارزش‌های مالی، سایر ارزش‌ها که از روابط با محیط خارجی کسب می‌شوند، مورد توجه قرا گرفته‌اند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری”

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری


» تعداد سوالات : ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

ایجاد ارزش مشتری توسط پرسشنامه ۲۱ سوالی، فندوس رویگ و همکاران (۲۰۰۶) سنجیده می‌شود که طریقه ی نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از کاملاً مخالفم با نمره ۱ تا کاملاً موافقم با نمره ۵ تدوین شده است که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان ایجاد ارزش مشتری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان ایجاد ارزش مشتری می‌باشد. ایجاد ارزش مشتری در این پرسشنامه نیز مشتمل بر شش بُعد می‌باشد.

ایجاد ارزش مشتری

ارزش، اساس تمام فعالیت‌های بازاریابی است، چرا که تمام طرف‌های درگیر در بازار، انتظار کسب ارزش را در مبادلات خود با دیگران دارند. ارزش واقعی یک سازمان، هم متکی به ارزشی است که آن سازمان برای مشتریانش خلق می‌کند و هم متکی به ارزشی که مشتریان، به آن سازمان باز می‌گردانند.

ایجاد ارزش مشتری قضاوت یا ارزش گذاری مشتری است که در مقایسه منافع به دست آمده از محصول، خدمت یا روابط و زیان‌ها یا هزینه‌های دریافت شده معین می‌شود. فرآیندی که مشتری را میشناسد با او رابطه برقرار میکند. واحساس و درک مشتری به سازمان ومحصولات و خدمات را شکل میدهد. مفهوم ایجاد ارزش مشتری توانسته است، علی رغم مدت زمان اندک از ظهور خود در ادبیات بازاریابی،. کمک شایان توجهی به ارتقا و غنای بازاریابی در قرن بیستم و یکم کند. ظهور مفهوم ایجاد ارزش مشتری را می‌توان. محصول پارادایم در بازاریابی در دو دهه اخیر دانست.

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در ایجاد ارزش مشتری پتانسیل شبکه‌ای است و به جریان نقدی حاصل از روابط جدید ارجاع یک مشتری به سازمان توسط سایر مشتریان بر می‌گردد و توجه چندانی به آن نشده و کمتر این پتانسیل در محاسبات ارزش مشتری مشاهده می‌شود. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، ابزرهای تحلیل سازمانی در تحلیل روابط خریدار-فروشنده، تحول عظیمی داشته‌اند و بجای تأکید صرف بر ارزش‌های مالی، سایر ارزش‌ها که از روابط با محیط خارجی کسب می‌شوند، مورد توجه قرا گرفته‌اند.

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری


» تعداد سوالات : ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه ایجاد ارزش مشتری

ایجاد ارزش مشتری توسط پرسشنامه ۲۱ سوالی، فندوس رویگ و همکاران (۲۰۰۶) سنجیده می‌شود که طریقه ی نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از کاملاً مخالفم با نمره ۱ تا کاملاً موافقم با نمره ۵ تدوین شده است که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان ایجاد ارزش مشتری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان ایجاد ارزش مشتری می‌باشد. ایجاد ارزش مشتری در این پرسشنامه نیز مشتمل بر شش بُعد می‌باشد.

ایجاد ارزش مشتری

ارزش، اساس تمام فعالیت‌های بازاریابی است، چرا که تمام طرف‌های درگیر در بازار، انتظار کسب ارزش را در مبادلات خود با دیگران دارند. ارزش واقعی یک سازمان، هم متکی به ارزشی است که آن سازمان برای مشتریانش خلق می‌کند و هم متکی به ارزشی که مشتریان، به آن سازمان باز می‌گردانند.

ایجاد ارزش مشتری قضاوت یا ارزش گذاری مشتری است که در مقایسه منافع به دست آمده از محصول، خدمت یا روابط و زیان‌ها یا هزینه‌های دریافت شده معین می‌شود. فرآیندی که مشتری را میشناسد با او رابطه برقرار میکند. واحساس و درک مشتری به سازمان ومحصولات و خدمات را شکل میدهد. مفهوم ایجاد ارزش مشتری توانسته است، علی رغم مدت زمان اندک از ظهور خود در ادبیات بازاریابی،. کمک شایان توجهی به ارتقا و غنای بازاریابی در قرن بیستم و یکم کند. ظهور مفهوم ایجاد ارزش مشتری را می‌توان. محصول پارادایم در بازاریابی در دو دهه اخیر دانست.

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در ایجاد ارزش مشتری پتانسیل شبکه‌ای است و به جریان نقدی حاصل از روابط جدید ارجاع یک مشتری به سازمان توسط سایر مشتریان بر می‌گردد و توجه چندانی به آن نشده و کمتر این پتانسیل در محاسبات ارزش مشتری مشاهده می‌شود. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، ابزرهای تحلیل سازمانی در تحلیل روابط خریدار-فروشنده، تحول عظیمی داشته‌اند و بجای تأکید صرف بر ارزش‌های مالی، سایر ارزش‌ها که از روابط با محیط خارجی کسب می‌شوند، مورد توجه قرا گرفته‌اند.