پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

8,900 تومان

موجود است

8,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه  مدیریت استعداد، میرزایی (۱۳۸۷)

تعداد سؤالات : ۴۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

مؤلفه : دارد.

پایایی: دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : ۸۹۰۰ تومان

سنجش مدیریت استعداد

استراتژی مدیریت استعداد نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه ۴۲ سوالی میرزایی (۱۳۸۷) کسب می کند. این پرسشنامه برای سنجش میزان توجه به استراتژی مدیریت استعداد ساخته شده است. مقیاس پاسخگویی پرسشنامه طیف لیکرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) است.به طوری که نمره ۱ نشان­دهنده کمترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد و نمره ۵ بازگوکننده بیشترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد است.

آزمون استراتژی مدیریت استعداد

 مدیریت استعداد : معنای استراتژی مدیریت استعداد را از دید افراد مختلف متفاوت است و آنرا از سه جنبه مورد بررسی قرار می ­دهند. اول فرآیند توسعه دادن و پرورش کارکنان جدید بوسیله مصاحبه، استخدام و آشناسازی با سازمان، بطوری که افراد جدید با فرهنگ سازمان همراه شوند. دوم در مورد توسعه و نگهداری از کارکنان موجود در سازمان و سوم جذب افراد با مهارت­ های بالا برای کارکردن در سازمان.