پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس


 

» تعداد سوالات: ۴۴ سوال هفت گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۶۹۰۰ تومان

سنجش اختلال اضطرابی وسواس

اختلال اضطرابی وسواس، توسط تعدادی سوال در پرسشنامه OBQ-44 مشخص گردید. به‌طوری که مجموعاً شامل ۴۴ سوال هفت گزینه‌ای است که ابعاد بیماری‌زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس فکری ـ عملی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از پاسخ دهنده درخواست می‌شود، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از گزینه‌ها که روی مقیاس یک تا هفت رتبه‌بندی شده است، اعلام کند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت درجه ای (کاملاً مخالفم=۱، تاحدودی مخالفم=۲، کمی مخالفم=۳، نه موافقم و نه مخالفم=۴، کمی موافقم=۵، تاحدودی موافقم=۶ و کاملاً موافقم=۷) است. نمره ۱۷۶ نقطه برش پرسشنامه بوده که نمرات بیشتر از ۱۷۶ نشان‌دهنده وسواس بالا و نمرات کمتر از ۱۷۶ نشان‌دهنده وسواس پائین است. 

تعاریف مفهومی: اختلال اضطرابی وسواس

اختلالات اضطرابی: اضطراب یک هیجان عادی‌‌ می‌باشد و همه انسان‌‌‌ها آن را تجربه‌‌ می‌کنند و عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی به صورت بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت جسمی مثل احساس خالی شدن سردل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بی قراری همراه است. اختلالات اضطرابی به دو دسته طبیعی (در موقع حادثه ایجاد شده و بارفع عامل اضطراب انگیز رفع‌‌ می‌شود مثل موقع امتحان) و غیرطبیعی (فرد بدون دلیل و مدام اضطراب دارد) تقسیم‌‌ می‌شود. 

وسواس: وسواس اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد.