-40%

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

5,000 تومان 3,000 تومان

موجود است

5,000 تومان 3,000 تومان

توضیحات

« پرسشنامه اثربخشی سازمانی »

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

» تعداد سوالات : ۲۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه (بعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵ هزار تومان با تخفیف ۳ هزار تومان

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی توسط پرسشنامه عیدی و همکاران (۱۳۹۱) مورد سنجش قرار می گیرد. به طوری که شامل ۲۴ سوال پنج گزینه‌ای بوده همچنین این پرسشنامه دارای چهار مولفه می‌باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است بطوریکه نمره ۱ نشان‌‌دهنده کمترین میزان اثربخشی سازمانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان اثربخشی سازمانی می باشد. این مقیاس از روایی و پایایی بالایی برخوردار است، عیدی و همکاران (۱۳۹۳) و ابراهیم و همکاران (۲۰۱۳) پایایی این پرسشنامه را بدست آورده اند.

»»» چند نمونه از سوالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی…

۱- مقامات سازمان پیشنهادهای تغییر را‌ می‌پذیرند.

۲- سازمان تلاش‌ می‌کند به دیدگاه‌های همه مقامات ذینفع توجه کند.

۳- سازمان به دنبال فرصت‌هایی برای توسعه است.

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضاء و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اندازه‌ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.

به محض تکمیل ثبت نام و واریز وجه، فایل برای شما قابل دانلود می‌باشد و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود