پرسشنامه آمیخته ترفیع

پرسشنامه آمیخته ترفیع

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آمیخته ترفیع

پرسشنامه آمیخته ترفیع

» تعداد سوالات : ۲۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه (بُعد) : دارد.

» روایی پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت : ۴۹۰۰ هزار تومان

پرسشنامه آمیخته ترفیع

آمیخته ترفیع با پرسشنامه آمیخته ترفیع محقر و همکاران (۱۳۹۳) سنجیده می شود. این مقیاس دارای ۲۲ سوال پنج گزینه ای است که این پرسشنامه آمیخته ترفیع را به‌وسیله شاخص‌هایی در قالب سوالات پنج گزینه‌ای مورد ارزیابی قرار داده است به ‌طوری که پنج بعد را مورد بررسی قرار می دهد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ رتبه بندی شده است به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده آمیخته ترفیع پائین و نمره ۵ نشان‌دهنده آمیخته ترفیع بالا می‌باشد. محقر و همکاران (۱۳۹۳) پایایی این پرسشنامه را نیز بدست آوردند که نشان دهنده پایایی خوب و قابل قبول می‌باشد.

»»» نمونه ای از سوالات پرسشنامه

۱- تا چه میزان تبلیغ محصول از طریق وب سایت های تخصصی، بر آشنایی شما از این برند تاثیر داشته است؟

۲- تا چه اندازه تبلیغ محصول از طریق تلویزیون، بر آشنایی شما از این برند اثرگذار بوده است؟

آمیخته ترفیع

ترفیع شامل هر شیوه‌ای از اطلاع رسانی و متقاعدسازی و به یادآوری مشتریان در آمیخته بازاریابی محصول، کالا یا خدمت است و بعبارت دیگر، عبارتست از برقراری ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها به منظور اطلاع سانی و ترغیب آنها به خرید محصولات و خدمات بنگاه.

ترفیع منجر به افزایش فروش و سود شده و همچنین تمایل به امتحان نام تجاری ترفیع داده شده را گسترش داده و در نتیجه منجر به افزایش خرید شده و در این راستا فروش را نیز تقویت می‌کند و آمیخته ترفیع به معنی انجام فعالیت‌هایی برای ارتقای سطح تمایل و انگیزه مشتری برای استفاده از خدمات و محصولات برند از طریق راه های گوناگون می‌باشد. درک واکنش مصرف کنندگان به ترفیعات در تدوین راهبردهای مؤثر نه تنها برای افزایش فروش بلکه برای دیگر اجزای آمیخته بازاریابی نیز بسیار مهم است، چرا که این عوامل به هم وابسته‌اند. در واقع اجزاء آمیخته ترفیع می‌توانند محرک قوی برای تحریک مصرف کنندگان باشند