پرسشنامه آموزش مجازی

پرسشنامه آموزش مجازی

15,900 تومان

موجود است

15,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آموزش مجازی

پرسشنامه آموزش مجازی

» تعداد سوالات : ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۱۵۹۰۰[/porto_animation]

پرسشنامه آموزش مجازی

آموزش مجازی، با سوالات پرسشنامه آموزش مجازی کیم و همکاران(۲۰۰۵) مشخص می شود. بطوری که مجموعاً ۲۱ سوال پنج گزینه ای بوده که مقیاس پاسخگویی آن طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است بطوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان تاثیر آموزش مجازی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان تاثیر آموزش مجازی است. این پرسشنامه دارای هفت خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص می شوند.

 آموزش مجازی

آموزش مجازیآموزش مجازی مهم ترین کاربرد فن آوی اطلاعات است که در قالب نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارائه می شود. به بیان ساده آموزش مجازی عبارت است از استفاده از فن آوری اطلاعات برای یادگیری می باشد.

میخواهم مبانی نظری آموزش مجازی را دریافت کنم.