پرسشنامه آموزش اینترنتی

پرسشنامه آموزش اینترنتی

15,900 تومان

موجود است

15,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آموزش اینترنتی


» تعداد سوالات: ۱۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۱۵۹۰۰ تومان

سنجش آموزش اینترنتی

متغیر آموزش اینترنتی، با پرسشنامه بوساکورن و دیتر (۲۰۰۵) سنجیده شده است.. بطوری که مجموعاً دارای ۱۲ سوال پنج گزینه ای بود مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه  طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵) است. این پرسشنامه دارای چهار بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص‌ شدند، که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان آموزش اینترنتی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان آموزش اینترنتی می باشد.

تعریف مفهومی آموزش اینترنتی

مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، در طول سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است و اکثر دانشگاه های مشهور جهان در زمینه گسترش آموزش اینترنتی و مفاهیم اینترنت از این طریق دست به اقدامات مهمی زده اند. اصطلاح آموزش اینترنتی برای اولین بار توسط کراس وضع شد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که بر مبنای فناوری های اینترنت و اینترانت می باشد.

آموزش اینترنتی به معنای ارائه آموزش های مناسب و لازم به مشتریان جهت خرید ایمن از درگاه های الکترونیکی سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات میباشد و شامل ابعاد به روز بودن آموزش، مفید بودن آموزش،‌  ایمن بودن آموزش و کاربردی بودن آموزش می باشد.