پرسشنامه خودناتوان سازی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه خودناتوان سازی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی میگلی (۲۰۰۰)

تعداد سؤالات: ۶سوال

پایایی و روایی: دارد

منبع دارد.

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی

پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی (۲۰۰۰) شامل ۶ ماده است که میزان استفاده دانش‌آموزان از راهبردهای ‌‌خودناتوان‌سازی را نشان می‌دهد. پرسشنامه خود ناتوان سازی  هر یک از ماده‌‌ها، راهبردی را منعکس می‌کند که دانش‌آموز با استفاده از آن عملکرد ضعیف بعدی خود را توجیه می‌کند. تمام ماده‌های پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی ۵ درجه‌ای بوده که به این صورت نمره‌گذاری میشود: کاملاً نادرست: ۱، نادرست: ۲، تا اندازه‌ای درست: ۳، درست: ۴، کاملاً درست می باشد. 

تعریف خود ناتوان سازی

برگلاس و جونز (۱۹۷۸) خودناتوان­سازی را یک رفتار یا انتخاب و یا مجموعه­ای از عملکرد تعریف کرده­اند که توسط آن افراد، مجموعه­ای از راهبردها را به کار می­گیرند تا به آن­ها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان نگریسته شود. طبق نظر آن‌‌ها افراد با استفاده از ‌‌خودناتوان‌سازی، شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی مربوط‌‌ می‌کنند. برگلاس و جونز این راهبردها را خودناتوان­سازی نامیدند، زیرا استفاده از آن­ها ممکن است به تضعیف عملکرد بیانجامد.

این یک واقعیت است که ، بعضی افراد ، وقتی که احساس اطمینان از توانایی خود برای موفقیت ندارند و ترس از شکست دارند عمدا مانع عملکرد خود می‌شوند. این فرایند خودناتوان سازی  شامل استراتژی های برونی کردن است، به طوری که فرد می‌تواند شکست را بهانه کند و موفقیت را به عوامل درونی مرتبط سازد.