Product Tag - پرسشنامه شفافیت سازمانی

 • پرسشنامه شفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992)

  تعدادد سؤالات : 16 سؤال

  مؤلفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : ورورد

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامهشفافیت سازمانی

  پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992) كه حاوی 16 سوال پنج گزينه اي مي باشد. اين پرسشنامه داراي دو بعد مي باشد كه هر كدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای  می باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان شفافیت سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان شفافیت سازمانی است.

  مفهوم شفافیت سازمانی

  مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می گذرد. یک سازمان شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند

   

  5,000 تومان