Product Tag - دانلود پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

 • پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

  تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

  مولفه: دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  سوالات معکوس : مشخص شده است.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

  انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

  پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی، پذیرش و عمل- تجدید نظر شده(AAQ-R)

  تعداد سؤالات : 19سؤال هفت گزینه ای دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  سوالات معکوس : مشخص شده است.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-R)

  انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی توسط پرسشنامه 19 سوالی پذیرش و عمل- تجدید نظر شده(Acceptance and Action Questionnarire-Revised (AAQ-R سنجیده شده است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت گزینه ای (هرگز درست نیست=1 تا همیشه درست است=7) می باشد. نمره‌‌‌‌‌های بالاتر در این مقیاس نشان دهنده انعطاف‌پذیری شناختی بالاتر‌‌‌ می‌باشد.

  انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی:

  انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی به معنی ارتباط با لحظه حال، کنار گذاشتن افکار بیهوده، پذیرش به معنای فراهم نمودن فضایی یا فرصتی برای احساسات و عواطف غم انگیز، آگاه بودن از هر آنچه در هر لحظه فکر یا احساس می شود یا انجامی صورت می پذیرد، ارزش ها و آنچه که فرد از زندگی خود می خواهد و نیز اقدام کردن عملی که توسط ارزش های هدایت شده صورت می گیرند، می باشد.

  انعطاف‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی یک عملکرد منحصر به فرد، صفت بارز یا توانایی شناخت کلی است که به فرد اجازه‌‌‌ می‌دهد ایده‌‌‌‌‌های چندگانه را بپذیرد به طور انعطاف‌پذیری شناختش را تغییر دهد و هنگام تغییرات محیطی الگوهای پاسخ عادی بدهد.

  5,000 تومان