Product Tag - افسردگی

 • پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس

  پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس

  پرسشنامه (Depression Anxiety Stress Scales DASS-21) توسط لوویباند و لوویباند‌(1995) ساخته شده است که دارای ‌21 ‌گویه چهار گزینه ای ‌بوده ‌که ‌این مقیاس دو فرم کوتاه و بلند دارد که هر یک به ترتیب دارای 21 و 42 ماده هستند و سه بعد استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی را ‌می‌‌‌سنجد که هر کدام توسط تعدادی سوال مشخص گردیده است. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار درجه‌ای است که گزینه های آن از، به هیچ وجه در مورد من درست نیست=0 تا بسیار در مورد من درست است=3 می‌باشد که نمره هر یک ار ماده‌‌‌‌‌ها از صفر نشان‌دهنده کمترین میزان استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی و نمره 3 نشان‌دهنده بیشترین میزان استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی است. ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در یک نمونه هنجاری 717 نفری نیز گزارش شده است(لوویباند و لوویباند‌، 1995). در ايران نيز توسط مرادی پناه (1390)، آلفای كرونباخ  پرسشنامه نیز گزارش گردیده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه افسردگی بک

  پرسشنامه افسردگی بک

  به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک و همکاران (2000) استفاده شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه 21 آیتمی خود گزارشی(Beck Depression Inventory (BDI-21، برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 63 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است. این آزمون دارای سه مولفه می باشد. همچنین میزان روایی و پایایی نیز بدست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه نشخوار فکری

  پرسشنامه نشخوار فکری

  مقیاس نشخوار فکری توسط نالن‌ هوکسما در سال 1991 طراحی شده است که ایشان پرسشنامه‌‌ای خودآزما تدوین کردند که چهار سبک متفاوت واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار‌ می‌داد. مقیاس پاسخ‌های نشخواری 22 عبارت دارد که از پاسخ دهندگان خواسته‌ می‌شود هر کدام را در مقیاسی درجه بندی کنند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار گزینه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز تا همیشه نمره گذاری شده است که نمره 33 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 33 نشان‌دهنده نشخوار فکری پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده نشخوار فکری بالا است. پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  3,000 تومان
 • فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


  پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


  » تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. اين پرسشنامه نشانه هاي خاص افسردگی را بيان می كنند. هر گزاره اين پرسشنامه شامل يك مقياس چهارگويه ای است كه دامنة آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

  این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل دسته بندی شده است.

  BDI.برای اندازه گيری در زمينه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگيزشی و فيزيولوژيكی تدوين شده است.

  افسردگی

  افسردگی: افسردگی، نشانگانی است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند. 

  5,000 تومان