[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1769″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” onclick=”img_link_large” img_link_target=”_blank” label=””][vc_column_text]

فرم CVR


فرم CVR برای سنجش نسبت روایی محتوایی پرسشنامه های تازه طراحی شده انجام می گردد. 

نسبت روایی محتوایی(content validity ratio)

نسبت روایی محتوایی(content validity ratio) که با اختصار CVR نشان داده  و کمی سازی می شود (لاوشی ۱۹۷۵)، نسبت روایی محتوایی تکنیکی را توصیف می کند که با هدف استنباط سازی به کار برده می شود و به صورتی هدفمند و نظام یافته ای در راستای شناسایی ویژگی های خاص یک پیام گام بر می دارد. فرمول زیر بدین منظور بکار می رود:

فرم CVR

از نظر لاوشی هنگامی که سطح انتزاعی و بینش بالایی در رابطه با قضاوت نیاز است و در حالتی که دامنه استنباط در محتوا و پیرامون یک پیام گسترده است، محققان می بایست از رویکرد روایی محتوایی یا همان فرم اعتبارسنجی CVR استفاده کنند. از منظر ایشان، برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه باید در اختیار گروه پانل قرار گیرد، بطوری که امکان قضاوت دقیق اعضا براساس ضرورت اجزای ابزار (مدل یا پرسشنامه) فراهم آید و از آنها خواسته  شود که نظر خود را درباره هر آیتم در مقایس قضاوتی که تعیین شده است لحاظ نمایند. معمولاً اعضای گروه پانل یا همان ارزیاب های روایی پرسشنامه، از متخصصانی تشکیل می شود که در حوزه دامنه محتوایی پرسشنامه فعالیت داشته باشند تا امکان قضاوت دقیق و صحیح آنها فراهم شود.

اساتید، پژوهشگران و دانشجویانی که در نظر دارند میزان نسبت روایی محتوایی پرسشنامه خود را مورد سنجش قرار دهند، می توانند با ارسال یک نمونه از نسخه پرسشنامه و داده های خود از طریق فرم زیر برای شرکت آرمان پژوهان در کوتاه ترین زمان ممکن به نسبت روایی محتوایی پرسشنامه خود دست یابند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]